Správa stroje z počítače (Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní))

Stroj můžete obsluhovat na dálku z webového prohlížeče počítače a provádět operace, jako jsou např. kontrola stavu tisku, změny nastavení stroje nebo úpravy adresáře. Díky této praktické funkci můžete během provádění operací na stroji zůstat u svého pracovního stolu. Chcete-li provádět operacez Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní), zadejte IP adresu stroje do webového prohlížeče a otevřete portálovou stránku vzdáleného uživatelského rozhraní. Další informace o požadavcích na systém pro Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) viz v Specifikace systému.
Jak používat Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
V této části je uveden postup pro přihlášení k Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) a funkce hlavní obrazovky Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní).
Kontrola stavu čekajících dokumentů a stroje
Tato část popisuje, jako kontrolovat stav kopírovaných, tištěných, odesílaných a přijímaných dokumentů, informace o chybách a zbývající množství papíru.
Další funkce dostupné prostřednictvím Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
V této části jsou uvedeny další různé praktické funkce, které lze používat prostřednictvím počítače s pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). Je to např. provádění úprav adresáře, kontrola souborů uložených ve stroji a zálohování nastavení stroje v případě potřeby.
Když používáte proxy server
Do stroje nelze získat přístup prostřednictvím proxy serveru. Používáte-li ve svém prostředí proxy server, nastavte webový prohlížeč tak, aby proxy server obešel a provedl přístup do stroje přímo.
6RE1-0C5