Faxování se službou AirPrint

Odesílání faxů z počítače Mac probíhá téměř stejně, jako tisk z počítače Mac.
Požadavky na systém
Pro odesílání faxů ve službě AirPrint je vyžadován počítač Mac se systémem OS X 10.9 nebo pozdějším.
Síťové prostředí
Je vyžadováno jedno z následujících prostředí.
Prostředí, ve kterém jsou zařízení Apple a stroj připojené ke stejné síti LAN.
Prostředí, ve kterém je Mac připojen ke stroji přes USB.
Pro odesílání faxů bude možná nutné provést aktualizaci firmwaru. Aktualizace firmwaru

Faxování z počítače Mac

1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
Informace, jak se o tom ujistit, naleznete v části Nastavení síťového prostředí.
2
Ze zařízení Mac přidejte zařízení do [System Preferences]  [Printers & Scanners].
Pokud byl stroj již dříve přidán za účelem tisku nebo odesílání faxů, tento krok není nutný.
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete v příručce s pokyny k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
Zobrazí se tiskárny přidané do počítače Mac. V tomto kroku vyberte ovladač faxu pro tento stroj.
5
Zadejte místo určení.
6
Klikněte na [Fax].
Spustí se odesílání faxu.
6RE1-094