Skenování se službou AirPrint

Pro přenos dat, naskenovaných na stroji přímo do počítače Mac, můžete použít službu AirPrint.
Požadavky na systém
Pro skenování ve službě AirPrint je vyžadován počítač Mac se systémem OS X 10.9 nebo pozdějším. Pro skenování pomocí TLS je vyžadován počítač Mac se systémem OS X 10.11 nebo novějším.
Síťové prostředí
Je vyžadováno jedno z následujících prostředí.
Prostředí, ve kterém jsou zařízení Apple a stroj připojené ke stejné síti LAN.
Prostředí, ve kterém je Mac připojen ke stroji přes USB.
Chcete-li skenovat, musíte nastavit volbu <Použít Network Link Scan> na <Zap>. <Nastavení TCP/IP> <Použít Network Link Scan>
Může být také vyžadována aktualizace firmwaru. Aktualizace firmwaru
Během procesu nastavování operací, nebo v případě, že stroj provádí jakoukoli jinou operaci, není možné tisknout.

Skenování z počítače Mac

1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
Informace, jak se o tom ujistit, naleznete v části Nastavení síťového prostředí.
2
Ze zařízení Mac přidejte zařízení do [System Preferences] [Printers & Scanners].
Pokud byl stroj již dříve přidán za účelem tisku nebo odesílání faxů, tento krok není nutný.
3
Vyberte tento stroj ze seznamu tiskáren v nabídce [Printers & Scanners].
4
Klikněte na [Skenování ].
5
Klikněte na [Otevřít skener].
Zobrazí se obrazovka [Skener].
6
Nastavení skenování podle potřeby nakonfigurujte.
7
Klikněte na [Skenování ].
Naskenuje se dokument a zobrazí se obraz.
6RE1-093