Kontrola stavu a historie tisku

Pro tiskové úlohy můžete na stroji zkontrolovat stav čekání a zda během tisku došlo nebo nedošlo k chybě. Je také možné provádět operace, jako je například provedení požadovaného tisku dokumentu před tiskem jiných dokumentů a dočasné zastavení nebo zrušení tisku.
Pokud používáte osobní správu autentizace, můžete určitým uživatelům omezit operace v úlohách dalších uživatelů, na obrazovce <Monitor stavu>. <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele>
1
Stiskněte tlačítko  (Monitor stavu).
2
Stiskněte <Kopie/Tisk>  <Stav úlohy>.
Chcete-li zobrazit pouze dokumenty, které mají být vytištěny, vyberte <Tisk> z rozevíracího seznamu v pravé horní části obrazovky.
3
Zkontrolujte stav.
Jestliže po výběru dokumentu stisknete <Detaily>, můžete provést zrušení tisku, zkontrolovat stav úlohy atd.
Jestliže po výběru dokumentu stisknete <Zrušit>, můžete tisk zrušit.
Když po výběru dokumentu stisknete <Přeruš./Prioritní tisk>, zobrazí se <Přerušit a Tisknout> a <Prioritní tisk>. Stisknutím <Přerušit a Tisknout> pozastavíte aktuálně zpracovávanou tiskovou úlohu a okamžitě spustíte tisk vybraného dokumentu. Stisknutím <Prioritní tisk> přesunete vybraný dokument na začátek seznamu čekajících úloh a tento dokument se vytiskne po dokončení tisku aktuálně zpracovávané úlohy.
Chcete-li ignorovat případnou chybu a pokračovat v tisku, stiskněte <Detaily>  vyberte dokument  <Přeskočit chybu>.
Chcete-li provést vynucený tisk jakékoliv nevytištěné úlohy, která zůstává ve stroji, stiskněte <Detaily>  vyberte dokument  <Podávání papíru>.
Tiskovou úlohu v přerušení nelze přerušit jinou úlohou. Pokusíte-li se přerušit tiskovou úlohu v přerušení, úloha se spustí po dokončení aktuálně zpracovávané úlohy.

Kontrola historie tisku

Stisknutím <Výpis úloh> zobrazte seznam vytištěných dokumentů. Jestliže se dokument vytiskl bez problémů, ve sloupci <Výsledek> se zobrazí <OK>. Zobrazí-li se <NG> značí to, že byl tisk zrušen nebo došlo k výskytu chyby.
Chcete-li zkontrolovat podrobné informace, po výběru dokumentu stiskněte <Detaily>.
Chcete-li vytisknout výpis historie, stiskněte <Tisknout seznam>.
6RE1-069