Tisk

Dokumenty a obrazy, se kterými pracujete ve svém počítači, můžete jednoduše vytisknout. V této části jsou uvedeny základní tiskové postupy a praktické funkce tisku.

Úvod k základním operacím

Tato část popisuje použití základních operací při tisku z počítače.

Pokročilé funkce pro tisk

V této části jsou popsány funkce, které se používají, když chcete vytisknout ukázkovou sadu, upravit dokument před tiskem velkého počtu výtisků, zamezit zanechání výtisků na stroji nebo kopírování na vytištěný papír apod.

Tisk v různých prostředích

V této části jsou uvedeny metody tisku pro tisk bez ovladače tiskárny, jako je např. tisk bez počítače během služební cesty atd.
TIPY
Můžete tisknout fotografie, soubory PDF atd. z mobilního zařízení, jako je např. smartphone, tablet apod. Další informace viz Propojení s mobilními zařízeními.
6RE1-066