Zadání nastavení e-mailu

Když své dokumenty odesíláte jako e-mailové přílohy, můžete zadat předmět, vlastní text zprávy, adresu pro odpověď a používanou úroveň priority.
Adresu pro odpověď musíte vybrat z adres uložených v adresáři. Požadovanou adresu tedy uložte předem do adresáře. Uložení míst určení do adresáře
Místo určení můžete zadat z adresáře mobilního zařízení. Z mobilního zařízení můžete do stroje odeslat také informace o předmětu, textu a názvu souboru. Obrazovka základních funkcí skenování
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro skenování originálů
5
Stiskněte <Volby> a zadejte nastavení pro e-mail.
Zadání předmětu/textu zprávy
Zadání adresy pro zaslání odpovědi
Zadání priority
6
Stiskněte <Zavřít>.
7
Stiskněte tlačítko  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání.
6RE1-07J