<Nastavení/Údržba>

Položka
Popis
V této části je popsán postup pro nastavení kvality obrazu pro kopírování a tisk.
V této části je popsáno, jako používat funkci automatického čištění pro hlavní jednotku a podavač.
6RE1-0HL