<Tisk>

Tato část popisuje nastavení tisku.
<Vynucené podržení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Zadejte nastavení pro nucené pozdržení tisku. Konfigurace nastavení vynuceného pozdržení tisku
<Doba uložení úloh>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
S pomocí této volby zadáte časový úsek pro ukládání úloh.
<Smazat úlohu po tisku>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
S pomocí této volby zadáte, zda má stroj odstranit úlohy po jejich vytištění.
<Povolit pouze šifrované tiskové úlohy>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Stroj můžete nastavit tak, aby z počítačů přijímal pouze šifrované zabezpečené tiskové úlohy.
<Zahrnout doménu jako podmínku rozpoznání uživatele>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Zadejte, zda se mají tiskové úlohy přihlášeného uživatele určit podle „uživatelského jména + názvu domény“ nebo pouze podle „uživatelského jména“. Pokud se tiskové úlohy neurčují správně jako Mé úlohy, v závislosti na vašem prostředí se mohou určit správně jako úlohy přihlášeného uživatele výběrem <Vyp> a vyloučením „názvu domény“.
<Zobrazit úlohy jiného uživatele>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
S pomocí této volby zadáte, zda zobrazovat úlohy od uživatelů jiných, než je oprávněný uživatel.
<Omezit mazání úloh jiného uživatele>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Zadejte, zda chcete povolit odstranění úloh uživatelů, jiných než oprávněný, v případě, že dojde k zobrazení úloh jiných než oprávněného uživatele.
<Velká/malá pro uživ. jméno>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
S pomocí této volby zadáte, zda nastavit stroj tak, aby pro uživatelská jména rozlišoval velká a malá písmena.
<Nastavení zobrazení seznamu úloh>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Určete typy úloh, které budou zahrnuty v seznamu úloh a typ úlohy, který bude zvolen ve výchozím nastavení.
<Nastavení upozornění podržených úloh>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Určete metodu pro odeslání upozornění podržení úlohy.
<Nastavení kódu PIN pro úlohy zabezpečeného tisku>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Můžete nastavit, zda má být vyžadován kód PIN při tisku, zobrazování obrázků nebo odstraňování pomocí funkce zabezpečeného tisku.
<Povolit funkci automatického tisku při přihlášení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Můžete nastavit, zda chcete povolit automatický tisk tiskových úloh s vynuceným podržením, když se uživatel přihlásí.
<Automaticky tisknout úlohy uživatele při přihlášení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tisk>
Můžete nastavit, zda chcete automaticky tisknout úlohy s vynuceným podržením po přihlášení. Automatický tisk tiskových úloh s vynuceným podržením po přihlášení
6RE1-0J3