<Nast. zabezpečení>

Na stroji můžete zadat nastavení týkající se funkce ověřování uživatelů, hesla a šifrování.
<Zakázat ověření pomocí ID oddělení a kódu PIN>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení funkce ověření>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda zakázat ověřování s pomocí ID oddělení a PINu při provádění operací z ovladače tiskárny/skeneru. Jestliže vyberete <Zap>, při provádění operací ze softwaru pro správu zařízení bude také zakázáno ověřování s pomocí ID a PINu správce systému.
<Nastavení zablokování>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení funkce ověření>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda uživatelům znemožnit přihlášení do systému stroje, kdy se po určitém počtu po sobě jdoucích neplatných pokusů o přihlášení nebudou moci po nastavenou dobu přihlásit. Toto nastavení neplatí pro ověření pomocí ID oddělení nebo kódu PIN nebo pro ověření pro schránku.
<Zakázat caching hesla pro ověření>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby vyberete, zda zakázat uložení hesla zadaného při přihlášení do mezipaměti.
<Zobrazit varování, když se používá výchozí heslo>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby vyberete, zda se má zobrazit obrazovka pro změnu hesla, když se administrátor (správce) přihlásí do systému stroje s použitím výchozího uživatelského jména a hesla.
<Povolit použití výchozího hesla pro vzdálený přístup>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby vyberete, zda povolit, aby výchozí heslo bylo používáno při přihlašování do systému stroje z Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní).
<Nastavení minimální délky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby nastavíte minimální počet znaků vyžadovaných při ukládání hesla za účelem zamezení použití příliš jednoduchých hesel. Když je nastavena délka hesla, uživatele nelze uložit s použitím prázdného hesla.
<Nastavení doby platnosti>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby můžete nastavit dobu pro vypršení platnosti hesla, abyste uživatele přiměli pravidelně měnit hesla a zamezili zjednodušování hesel.
<Zakázat použití 3 nebo více stejných znaků za sebou>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby nemohla obsahovat stejný znak více než dvakrát po sobě.
<Použít alespoň 1 velké písmeno>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby bylo možné ukládat pouze hesla obsahující nejméně jedno velké písmeno.
<Použít alespoň 1 malé písmeno>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby bylo možné ukládat pouze hesla obsahující nejméně jedno malé písmeno.
<Použít alespoň 1 číslici>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby bylo možné ukládat pouze hesla obsahující nejméně jedno číslo.
<Použít alespoň 1 symbol>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby bylo možné ukládat pouze hesla obsahující nejméně jeden symbol.
<Zakázat použití slabého šifrování>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení šifrování>
S pomocí této volby vyberete, zda omezit použití slabého šifrování nebo klíče a certifikátu se slabým šifrováním. Funkce správy
<Formátovat způsob šifrování na FIPS 140-2>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení šifrování>
Zadejte, zda funkce používající šifrování mají splňovat požadavky normy FIPS 140-2.
<Ověřit systém při spuštění>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření systému>
Zařízení můžete nastavit tak, aby se v něm při spuštění ověřovala funkčnost firmwaru, systému a aplikací MEAP.
<McAfee Embedded Control>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření systému>
Když stroj pracuje, použije se pro lepší spolehlivost systému funkce McAfee Embedded Control k tomu, aby zabránila nepovoleným úpravám programu a provádění nepovolených programů.
6RE1-0JA