<Dostupnost>

V této části jsou popsána nastavení pro usnadnění přístupu, jako je například rychlost zadávání stejného znaku při stisknutém tlačítku nebo obrácení kontrastu displeje dotekového panelu.
<Nastavení opakování tlačítka>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Dostupnost>
S pomocí této volby můžete nastavit časový úsek, který má uplynout před opakovaným zadáním znaků, když na displeji dotekového panelu stisknete a přidržíte tlačítko, a také interval mezi jednotlivými opakováními.
<Reverzní zobrazení (Barva)>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Dostupnost>
Na stroji můžete nastavit opačné zobrazení barev na displeji dotekového panelu. Máte-li potíže s čitelností displeje i po úpravě jasu, zkuste upravit toto nastavení.
<Umožnit zvětšení obrazovky>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Dostupnost>
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> a na obrazovce základních funkcí pro každou funkci můžete přiblížit a oddálit zobrazení pomocí gest dvěma prsty: seštípnutí (oddálit) a roztažení (přiblížit).
<Použít funkci Ovládání prsty>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Dostupnost>
S pomocí této volby můžete nastavit, zda použít funkci rychlého pohybu prstem / pohybu dvou prstů k sobě či od sebe po obrazovce.
6RE1-0HK