Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace

Chcete-li odesílat naskenované dokumenty přímo e-mailem/I-faxem bez použití počítače, musíte provést nastavení komunikace, jako je nastavení poštovního serveru, metod ověřování atd. Obecně je pro odesílání používán server SMTP a pro příjem je používán server SMTP nebo server POP3. Můžete nastavit kódování a jiné parametry. Podrobné informace o nezbytných nastaveních získáte od poskytovatele internetových služeb nebo správců sítě.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>  <Nastavení komunikace>.
3
Nastavte komunikaci.
<PŘ. SMTP>
Stiskněte <Zap>, když chcete stroj nastavit jako server SMTP pro příjem e-mailů a I-faxů. Upozorňujeme, že příjem přes SMTP nebude možný, jestliže neuložíte hostitelské jméno stroje na serveru DNS.
<Server SMTP>
Zde zadejte název serveru SMTP (nebo IP adresu).
<E-mailová adresa>
Zde zadejte e-mailovou adresu stroje.
Jako uživatelské jméno můžete zadat jakékoliv jméno (část nalevo od znaku @). Zadejte uložené hostitelské jméno napravo od znaku @.
<Server POP>
Zde zadejte název serveru POP3 (nebo IP adresu).
<Přihlašovací jméno POP>
Chcete-li používat server POP3, s pomocí alfanumerických znaků zde zadejte uživatelské jméno nastaveného poštovního účtu.
<Heslo POP>
Chcete-li používat server POP3, zadejte zde heslo nastaveného poštovního účtu.
<Interval POP>
Zde můžete v minutách nastavit interval pro automatické vydávání POP.
<Ověření/Šifrování>
S pomocí této volby zobrazíte obrazovku pro nastavení ověřování a šifrování.
<Kontrola spojení>
Stiskněte toto tlačítko v případě kontroly připojení pro <Server SMTP> a <Server POP> po zadání nastavení.
<POP>
Stiskněte <Zap>, chcete-li přijímat e-maily a I-faxy s pomocí serveru POP3.
Nastavení ověřování POP před odesíláním a nastavení šifrované komunikace probíhající do/ze serveru POP
Ověřování POP před odesíláním (POP před SMTP) je kontrola uživatelů prováděná serverem POP (přijímající poštovní server) před odesíláním, což je funkce, která má blokovat neoprávněné e-maily odesílané třetími stranami. Když server POP podporuje TLS, komunikaci lze kódovat.
Nastavení ověřování SMTP a šifrované komunikace probíhající do/ze serveru SMTP
Ověřování SMTP (SMTP AUTH) provádí ověření uživatelů prováděním kontroly uživatelských jmen a hesel při odesílání e-mailů. Umožňuje také kódování komunikace SMTP (odesílání a příjem). Pro kódování příjmu SMTP s pomocí TLS si předem připravte klíčové páry. Nastavení klíče a certifikátu pro TLS
4
Stiskněte <OK>.
V závislosti na vašem prostředí budete možná muset zadat číslo portu SMTP/POP3. Podrobné informace získáte od poskytovatele internetových služeb nebo správců sítě.
6RE1-01A