Monitorování a správa prostřednictvím SNMP

SNMP je protokol určen pro monitorování a správu komunikačních zařízení v síti na základě databáze informací pro správu, která se nazývá MIB. S jeho pomocí můžete kontrolovat informace o chybách na stroji a počet výtisků zhotovených přes počítač. Stroj podporuje verze SNMPv1 a SNMPv3, která nabízí rozšířené funkce zabezpečení. Můžete používat každou zvlášť nebo je můžete používat současně. Nastavte jednotlivé funkce podle svého prostředí a účelů.
SNMPv1
SNMPv1 určuje rozsah komunikace na základě informací nazvaných název komunity. Jelikož však jsou názvy komunity odesílány do sítí jako obyčejný text, mohou být ohroženy riziky vzniklými v souvislosti se zabezpečením. V zájmu zajištění zabezpečení deaktivujte SNMPv1 a používejte SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 dovoluje implementaci správy síťových zařízení s velice účinnými funkcemi zabezpečení.
Když je možné použít software pro správu SNMP, můžete stroj nastavovat, monitorovat a ovládat přes počítač. Podrobné informace najdete v příručkách pro používaný software.

Nastavení SNMPv1/SNMPv3

1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení SNMP>.
3
Nastavte SNMPv1.
1
Stiskněte <Zap> v <Použít SNMPv1>.
Nepoužíváte-li SNMPv1, stiskněte <Vyp>.
2
Stiskněte <Nastavit vyčleněnou komunitu>, <Nastavit název komunity 1> nebo <Nastavit název komunity 2>.
Exkluzivní komunita je komunita (skupina) připravená pro správce používající software Canon, jako např. iW Management Console. Pro použití exkluzivní komunity stiskněte <Nastavit vyčleněnou komunitu>. Pro zadání obecné komunity stiskněte <Nastavit název komunity 1> nebo <Nastavit název komunity 2>.
3
Nastavte komunitu.
<Vyčleněná komunita>/<Název komunity 1>/<Název komunity 2>
Pro použití vybrané komunity stiskněte <Zap>. Když nechcete používat komunitu, stiskněte <Vyp>.
<Povolení přístupu MIB>
Pro každou komunitu vyberte přístupová práva do MIB z <Čtení/Zápis> nebo <Pouze Čtení>.
<Název komunity>
Zde s pomocí alfanumerických znaků zadejte název komunity, do níž patříte. Vyberete-li <Nastavit vyčleněnou komunitu>, nemůžete použít název exkluzivní komunity.
4
Stiskněte <OK>.
4
Set SNMPv3.
1
Stiskněte <Zap> v <Použít SNMPv3>.
Nepoužíváte-li SNMPv3, stiskněte <Vyp>.
2
Stiskněte <Nastavení administrátora>.
3
Zadejte potřebná nastavení a stiskněte <OK>.
<Použít administrátora>
Budete-li používat administrátora, proveďte nastavení na <Zap>.
<Heslo šifrování>
Budete-li používat heslo, které se liší od ověřování, zrušte výběr volby <Použít stejné heslo jako pro ověření>, stiskněte <Heslo šifrování> a zadejte heslo.
Je-li účet „Administrator“ deaktivovaný, nelze nastavit <Nastavení administrátora> (položka <Použít administrátora> je pevně nastavena na hodnotu <Vyp>).
4
Stiskněte <Uživatelská nastavení>  <Uložit>.
5
Zadejte potřebné informace.
<Uživatelské jméno>
Zde s pomocí alfanumerických znaků zadejte uživatelské jméno.
K uložení uživatelského jména nemůžete použít znaky „Administrator“. Chcete-li použít znaky „Administrator“, je třeba položku <Použít administrátora> nastavit na hodnotu <Vyp> v části <Nastavení administrátora>.
<Povolení přístupu MIB>
Vyberte přístupová práva do MIB z <Čtení/Zápis> nebo <Pouze Čtení>.
<Nast. zabezpečení>
Zde nastavte kombinaci ověřování a kódování. Vyberte <Ověření Ano/Šifrov. Ano>, <Ověření Ne/Šifrování Ne> nebo <Ověřit Ne/Šifrov. Ne>.
<Algoritmus ověření>
Vyberte MD5, SHA1, nebo SHA2 podle svého prostředí. Pro SHA2, vyberte ze čtyř délek hash (224 bit, 256 bit, 384 bit nebo 512 bit).
<Heslo pro ověření>
Zde zadejte heslo používané pro ověřování. Po zadání hesla se pro potvrzení zobrazí <Potvrdit>. Zadejte znovu stejné heslo.
<Šifrovací algoritmus>
Vyberte <DES> nebo <AES> podle svého prostředí.
<Heslo šifrování>
Zde zadejte heslo používané pro kódování. Po zadání hesla se pro potvrzení zobrazí <Potvrdit>. Zadejte znovu stejné heslo.
6
Stiskněte <OK>  <OK>.
7
Stiskněte <OK>.
5
Proveďte nastavení v <Vyvolat informace správy tiskárny od hostitele>.
Provedete-li nastavení na <Zap>, můžete pravidelně získávat informace správy tiskárny, jako např. tiskový protokol, z počítače v síti s použitím SNMP.
6
Stiskněte <Další>.
7
Proveďte nastavení v <Odmítnout pakety SNMP v režimu spánku>.
Data SNMP nelze přijímat v režimu spánku.
Provedete-li nastavení na <Zap>, může se stát, že nebudete moci získat přístup do stroje ze softwaru Canon (řada iW) nebo aplikací používajících protokol SNMP.
8
Stiskněte <OK>.
9
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.
Při současném použití SNMPv1 a SNMPv3 je doporučeno nastavit přístupová práva do MIB pro SNMPv1 na <Pouze Čtení>. Nastavíte-li <Čtení/Zápis>, bude možné provést téměř všechny operace stroje a silné funkce zabezpečení SNMPv3 nebudou účinné. Přístupová práva do MIB lze nastavit buď v SNMPv1, nebo SNMPv3. V SNMPv3 je můžete nastavit pro každého uživatele.
6RE1-014