Práce s daty na paměťovém médiu

Připojíte-li do USB portu tohoto stroje paměťové médium, můžete na ně ukládat naskenovaná data nebo tisknout soubory, které jsou na něm uložené. S pomocí stroje můžete soubory přejmenovávat a také můžete odstraňovat nepotřebné soubory. Tak lze provádět správu a uspořádání dat na médiu bez použití počítače.
Zasunutí paměťového média
Informace o použitelných médiích nebo o připojování paměťového média viz v Připojení paměťového zařízení USB.
Před použitím paměťového média zkontrolujte následující
Chcete-li použít paměťové médium, je třeba, aby <Paměťové médium> v <Nastavení zobrazení místa uložení> bylo nastaveno na <Zap>. <Nastavení zobrazení místa uložení>
Nastavte <Použít funkci skenování> a <Použít funkci tisku> na <Zap>. <Použít funkci skenování/tisku>
Jestliže paměťové médium nebude rozpoznáno, přestože je připojíte řádným způsobem, je možné, že je stroj nastaven tak, aby pro externí úložné zařízení USB používal ovladač MEAP. Nastavte <Použít ovladač MEAP pro úložné zařízení USB> na <Vyp>. <Použít ovladač MEAP pro úložné zařízení USB>
Pokud je <Vybrat volbu při připojení paměťového média> nastaveno na <Zap>, při vložení paměťového média se zobrazí zkratky k dostupným funkcím. <Vybrat volbu při připojení paměťového média>
Zkratky se nemusí zobrazovat, pokud je zařízení v režimu spánku, proto paměťové médium vložte až poté, co zařízení obnoví provoz z režimu spánku.
Odebrání paměťového média
Při odebírání paměťového média postupujte podle níže uvedených pokynů. Nedodržení uvedeného postupu může vést k poškození paměťového média a hlavní jednotky stroje.
1
Stiskněte .
2
Vyberte paměťové zařízení, které chcete odpojit, a stiskněte <Odebrat>.
3
Odpojte paměťové zařízení od portu USB a stiskněte <OK>  <OK>.
6RE1-08H