<Uložit/Přístup k souborům>

Tato část popisuje nastavení pro ukládání naskenovaných dokumentů a tisk uložených souborů.
<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>  <Skenovat a uložit nastavení>
S pomocí této volby můžete uložit často používaná nastavení do tlačítka stroje a použít je později při ukládání. Tlačítku můžete také přiřadit oblíbený název a zkontrolovat uložená nastavení. Uložení kombinace často používaných funkcí
<Změnit výchozí nastavení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>  <Skenovat a uložit nastavení>
Nastavení uložené jako výchozí pro funkci <Skenovat a Uložit> můžete změnit.
<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>  <Nastavení přístupu k uloženým souborům>
S pomocí této volby můžete uložit často používaná nastavení do tlačítka stroje a použít je později při tisku. Tlačítku můžete také přiřadit oblíbený název a zkontrolovat uložená nastavení. Uložení kombinace často používaných funkcí
<Změnit výchozí nastavení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>  <Nastavení přístupu k uloženým souborům>
Nastavení uložené jako výchozí pro funkci <Přístup k uloženým souborům> můžete změnit.
<Omezit PIN schr. na 7 číslic/Zakázat přístup>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Běžná nastavení>
Nastavíte-li tuto volbu na <Zap>, uživatelé budou nuceni nastavit sedmimístný PIN a zvýší se tak zabezpečení. PIN pro uživatelské schránky lze nastavit zadáním alespoň jedné číslice.
<Nastavit/Uložit schránky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>
Na stroji můžete nastavit PIN a název pro schránku a také zadat časový úsek, po jehož uplynutí se mají automaticky odstranit soubory uložené ve schránce. Zadání nastavení pro schránku
<Čas do automatického smazání dokumentu>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>  <Nastavení pro všechny schránky>
S pomocí této volby můžete zadat časový úsek, po jehož uplynutí se soubory ve schránkách automaticky odstraní.
<Tisknout při uložení z ovladače tiskárny>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>  <Nastavení pro všechny schránky>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda tisknout soubor po jeho uložení z počítače.
<Zobrazit při uložení z ovladače tiskárny>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>  <Nastavení zabezpečení schránky>
Nastavíte-li tuto volbu na <Vyp>, nastavení volby <Tisknout při uložení z ovladače tiskárny> nelze změnit.
<Režim Fotografický výtisk>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>
S pomocí této volby můžete nastavit, zda použít režim Foto výtisk. Je-li vybráno <Zap>, výběrem <Tištěný obraz> nebo <Fotografický výtisk> na obrazovce <Typ originálu> můžete upravit kvalitu obrazu.
<Jednotná nastavení rozšířené schránky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
Můžete dávkově zadat nastavení potřebná pro použití Rozšířená schránka. Nastavení Rozšířená schránka pro veřejné použití
<Otevřít pro Veřejný>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
S pomocí této volby můžete zadat, jak otevřít Rozšířená schránka pro veřejnost. Stroj lze otevřít externě buď jako server SMB, nebo jako server WebDAV.
<Nastavení serveru WebDAV>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
S pomocí této volby můžete zadat nastavení zabezpečení, která se mají použít při otevření stroje externě jako serveru WebDAV.
<Povolit vytvoření osobní schránky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda povolit vytvoření osobní schránky v Rozšířená schránka.
<Smazat všechny osobní schránky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
S pomocí této volby můžete odstranit všechny osobní schránky v Rozšířená schránka.
<Inicializovat sdílenou schránku>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
S pomocí této volby můžete odstranit všechny složky a soubory uložené ve sdílené schránky Rozšířená schránka.
<Zakázat zápis z externího zařízení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
Pro uživatele, kteří do stroje získali přístup prostřednictvím počítače nebo jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE, můžete vybrat, zda těmto uživatelům zakázat vytvoření složky v Rozšířená schránka otevřené pro externí použití nebo uložení souboru do této schránky.
<Správa ověření>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda provádět správu ověřování uživatelů, kteří provádějí přístup do Rozšířená schránka. Chcete-li povolit vytvoření osobní schránky, toto nastavení musíte nastavit na <Zap>.
<Typy souborů povolené pro uložení>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
S pomocí této volby můžete nastavit typy souborů povolené pro ukládání do Rozšířená schránka.
<Uložit protokol operace>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení rozšířené schránky>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda vytvářet protokoly operací pro Rozšířená schránka. Pokud pro Rozšířená schránka nastavíte tvorbu protokolů operací, můžete kontrolovat a sledovat zaznamenané operace uživatelů s pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). Protokoly lze navíc ukládat do počítače ve formátu CSV. Správa výpisů
<Nastavení místa v síti>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>
S pomocí této volby můžete uložit Rozšířená schránka jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE nebo serveru Windows jako externí referenci. Připojení k jiným zařízením
<Protokol pro externí reference>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>
S pomocí této volby můžete vybrat protokol, který budete používat při provádění přístupu do Rozšířená schránka jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE nebo serveru Windows, která je otevřená pro externí použití. Připojení k jiným zařízením
<Potvrdit certifikát TLS pro Přístup na síť>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>
S pomocí této volby můžete zkontrolovat platnost certifikátu serveru TLS při provádění přístupu do Rozšířená schránka jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE nebo serveru Windows. Ověřit můžete platnost certifikátu a spolehlivost řetězce certifikátu a také zkontrolovat CN (Common Name). Připojení k jiným zařízením
<Způsob zadání osobní složky>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>
Osobní složka je individuální složka, kterou může uživatel používat pro přihlášení ve správě osobního ověření. Sdílené složky a souborové servery mohou být specifikovány a používány jako Osobní složka. Nastavení osobních složek
<Použít funkci skenování/tisku>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení paměťového média>
Zadání tohoto nastavení vám umožní ukládat dokumenty uložené na paměťovém médiu a tiskové soubory na paměťovém médiu. Omezení použití paměťových médií
<Vybrat volbu při připojení paměťového média>
 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení paměťového média>
Můžete nastavit, zda chcete zobrazit zkratky k dostupným funkcím, pokud je připojeno paměťové médium. Zasunutí paměťového média
6RE1-0J2