Zachycení papíru v hlavní jednotce

Na obrazovce zkontrolujte místo zachycení papíru a papír odstraňte podle uvedeného postupu.
Fixační sestava a její okolí uvnitř tiskárny jsou během používání tisku horké. Před odstraňováním papíru se ujistěte, že fixační sestava zcela vychladla. Pokud se dotknete ještě horké fixační sestavy, můžete se popálit.
V následujících případech se obraťte na místního autorizovaného zástupce Canon.
Proceduru nelze dokončit, protože kolem fixační sestavy se omotal papír, který nelze odstranit.
Vidíte papír zachycený uvnitř fixační sestavy, ale nelze ho odstranit.
Co zkontrolovat před zahájením
Zavřete otevřené kryty.
Pokud používáte imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III, nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení papíru ve finišeru. Zachycení papíru ve finišeru (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
1
Otevřete pravý kryt hlavní jednotky.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve výstupní přihrádce hlavní jednotky.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
3
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve fixační sestavě.
Vyjměte fixační sestavu a položte ji na rovný povrch.
Prsty obou rukou přidržte fixační sestavu za světle modrou část a vytáhněte ji vodorovně ven.
Otevřete vodítko fixační sestavy.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
Pokud se papír částečně vysunul ze spodní (vstupní) strany fixační sestavy, opatrně ho vytáhněte směrem dolů.
Zavřete vodítko fixační sestavy.
4
Zkontrolujte, zda není papír zachycen v oblasti, odkud byla odstraněna fixační sestava.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
5
Vraťte fixační sestavu do původní polohy.
Prsty obou rukou přidržte fixační sestavu za světle modrou část, umístěte sestavu vodorovně, zarovnejte ji s rámem a zatlačte dovnitř, dokud se neozve klapnutí.
6
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil kolem podávacího válce.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
7
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v oblasti podávání papíru ve víceúčelové přihrádce.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
8
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil v duplexní jednotce.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
9
Opatrně zavřete pravý kryt hlavní jednotky, dokud se neozve cvaknutí.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
6RE1-0L1