Odstraňování zachyceného papíru

Pokud dojde k zachycení papíru, na obrazovce se zobrazí zpráva, umístění, kde je papír zachycen, a postup jeho odstranění. Pokud vám podle zobrazených informací nebude jasné, jak zachycení papíru odstranit, nahlédněte do části Místa zachycení papíru. Upozornění týkající se odstraňování zachyceného papíru viz „Důležité bezpečnostní pokyny“ v příručce Průvodce častými dotazy.
Po odstranění uvízlého papíru dejte okamžitě ruce pryč od stroje a volitelného zařízení, aby se vám ve válcích nezachytilo oblečení a ruce.
Upozornění týkající se odstraňování zachyceného papíru
Při odstraňování zachycených papírů nevypínejte napájení. Při vypnutí napájení se vymažou tisknutá data.
Buďte obzvláště opatrní při přijímání faxu.
Pokud se papír utrhne, je třeba jej vytáhnout celý, aby ve stroji nezůstaly žádné zbytky.
Nevytahujte zachycený papír ze zařízení silou. Pokud byste papír vytahovali silou, mohlo by dojít k poškození částí zařízení.
Jestliže se vám papír nedaří odstranit, obraťte se na svého místního autorizovaného zástupce Canon.
Pokud během tisku s nastaveným režimem Sešít dojde k zachycení papíru, sada tištěných listů se nesešije. Sešití se uskuteční u další a následujících sad výtisků.

Jestliže často dochází k zachycení papíru

Místa zachycení papíru

Informace o místech zachycení papíru a způsobu jeho odstranění najdete v následujících diagramech a referencích.
Finišer (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III) Zachycení papíru ve finišeru (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Je možné, že na kontrolovaném místě papír zachycený nebude. I v takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce a zkontrolujte všechna místa.
Obrazovka s upozorněním, že se zachytil papír, se bude opakovaně zobrazovat až do odstranění zachyceného papíru.
Pokud na obrazovce s upozorněním, že se zachytil papír, stisknete tlačítko <Zavřít>, v některých případech bude možné pokračovat v používání stroje a zadávat nastavení, aniž byste zachycený papír okamžitě odstranili.
Papír neodstraňujte z jiných míst, než která jsou na obrazovce uvedena jako místa zachycení papíru. Papír by se mohl zachytit na jiných místech nebo by ve výstupních dokumentech mohly chybět stránky.
Pokud jsou do zásuvky pro papír vloženy štítky, lepidlo na nich se může přilepit na vodítka papíru. Pokud uložíte papír do zásuvky pro papír s lepidlem přilepeným na vodítka papíru, může docházet k zachycení papíru. Zkontrolujte vodítka papíru a pokud naleznete zbytky lepidla, odstraňte je.
6RE1-0KY