Finisher (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

Finisheren gør det muligt at bruge følgende funktioner.
Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt, ordnet i originalens siderækkefølge.
Staksortér
Alle print af den samme originalside bliver staksorteret sammen til sæt.
Forskyd
Hver outputgruppe flyttes i skiftende lag.
Hæftning + Sætsortér
Outputtet sorteres i sæt arrangeret i siderækkefølge og hæftes (hjørne).

Udbakke (bakke C)

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Output Tray Settings>. <Indstillinger for udbakke>

Udbakke (bakke B)

Printene bliver leveret til denne bakke. Du kan angive, hvilke funktioner bakken anvendes til ved at konfigurere <Output Tray Settings>. <Indstillinger for udbakke>

Frontdæksel på finisher

Åbn for at rydde en hæfteklamme i hæftningsenheden eller udskifte hæftepatronen.

Højre dæksel på finisheren

Åbn dette dæksel, hvis der opstår papirstop i finisheren. Papirstop i finisheren (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Valg af hæftningspositionen
For informationer om de papirformater, der kan anvendes til hæftning, kan du se Hardwarespecifikationer.
For at udskifte hæftepatronen i hæftningsenheden kan du se Udskiftning af hæfteklammer (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III).
For oplysninger om hvordan du rydder et papir- eller klammestop, kan du se Udbedring af papirstop og Udbedring af hæftestop (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III).
Når outputbakken når sin stakningsgrænse, mens den er på vej ned eller når den nederste del af sin gang, stoppes printning. Fjern alt outputpapir fra bakken for at fortsætte printning.
Sætsortér og staksortér
Hvis du vælger <Forskydning> sammen med funktionen Sætsortér eller Staksortér, flyttes hver outputgruppe.
Klammer
Når du anvender hæftestatussen, må du ikke fjerne papirstakken fra udbakken under jobbet. Fjern papirstakken, når jobbet er helt færdigt.
Hvis meddelelsen <Ilæg hæfteklammer i hæfteenheden.> vises, er næsten alle klammerne brugt. For at fortsætte skal du udskifte hæftepatronen.
6RFF-01U