Udbedring af papirstop

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse, placeringen af papirstoppet og proceduren for, hvordan det kan udbedres, på skærmbilledet. Hvis du ikke ved, hvordan du skal udbedre papirstoppet ved at se på skærmbilledet, kan du se Placeringer af papirstop for at afhjælpe papirstoppet. Se "Vigtige sikkerhedsanvisninger" i Vejledning til ofte stillede spørgsmål for forholdsregler, der skal tages under udbedring af papirstop.
Når alle papirstop er blevet ryddet, skal du straks fjerne hænderne fra maskinen og valgfrit udstyr, så dit tøj og dine hænder ikke kommer i klemme i valserne.
Forholdsregler ved udbedring af papirstop
Når du udbedrer papirstop, må du ikke slukke for strømmen. Data, der er ved at blive printet, bliver slettet, når du slukker for strømmen.
Vær især forsigtig, når en fax modtages.
Når papiret bliver revet i stykker, skal du sørge for at fjerne det hele, så der ikke er nogen dele tilbage.
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt. Hvis du trækker det ud med magt, kan du ødelægge dele af maskinen.
Hvis du ikke kan fjerne papiret, så kontakt Canon Danmark.
Når der opstår papirstop, hvor hæftningsstatussen er indstillet under printning, hæftes de arksæt, der printes, ikke. Hæftning anvendes på de næste og følgende sæt print.

Hvis der ofte opstår papirstop

Placeringer af papirstop

Få information om placeringen af papirstop, og hvordan du udbedrer dem, ved at se følgende diagram og henvisninger.
Inden i hovedenheden Papirstop i hovedenheden
Finisher (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III) Papirstop i finisheren (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Der sidder muligvis ikke papir på det sted, hvor du tjekker. Selv i dette tilfælde skal du følge instruktionerne på skærmen for at kontrollere alle placeringer.
Det skærmbillede, der angiver, at der er papirstop, vises flere gange, indtil du har udbedret papirstoppet.
Hvis du trykker på <Luk> på skærmbilledet, der angiver, at der er et papirstop, kan du muligvis udføre fortsætte din betjening og angive indstillinger uden øjeblikkeligt at skulle fjerne det fastklemte papir.
Fjern ikke papir fra et andet sted end det, der er vist som placering for papirstop på skærmbilledet. Dette kan forårsage papirstop andre steder eller manglende sider i de printede dokumenter.
Når labels lægges i papirskuffen, kan lim på labels klæbe sig fast til papirstyrene. Hvis du lægger papir i papirskuffen, og lim klæber sig fast på papirstyrene, kan det give papirstop. Tjek papirstyrene. Hvis du finder limrester, skal du tørre dem af.
6RFF-0KY