Placering af originaler

Anbring dine originaler på glaspladen eller i fremføreren. Originaler, som f.eks. bøger og tykt/tyndt papir, der ikke kan lægges i fremføreren, skal anbringes på glaspladen. Hvis du vil scanne 2-sidede originaler eller fortsætte med at scanne flere originalark, skal du placere dem i fremføreren. For oplysninger om formater, der kan ilægges, skal du se Tilgængeligt papir.
Brug dokumenter, der er helt tørre
Når du placerer originaler, skal du sørge for, at eventuel lim, blæk eller rettelak på originalerne er tørret helt.
Sådan undgås papirstop
Læg ikke følgende originaltyper i fremføreren, da det kan forårsage papirstop:
Foldet eller krøllet papir
Karbonpapir eller papir med karbon-bagside
Krøllet eller oprullet papir
Coated papir
Originaler itu
Originaler med store huller
Meget tyndt papir
Originaler med hæfteklammer eller clips
Papir, der er udskrevet på en termisk transfer-printer
Transparenter
Originaler med noter
Originaler, der er sat sammen
Originaler, der er placeret i en ren fil
Sådan scannes originaler mere nøjagtigt
De originaler, der er placeret i fremføreren, scannes samtidig med at de føres ind i maskinen. Omvendt vil de originaler, der er placeret på glaspladen, forblive i en fast position, når de scannes. Hvis du ønsker mere nøjagtige scanningsresultater, anbefales det, at du placerer originalerne på glaspladen.
Sådan scannes kalkerpapir eller transparenter
Hvis du vil scanne transparente originaler (f.eks. kalkerpapir eller transparenter), skal du anbringe dem på glaspladen og lægge et stykke almindeligt, hvidt papir over.

Anbringelse af originaler på glaspladen

1
Åbn fremføreren.
2
Placer originalen på glaspladen med forsiden nedad.
Juster hjørnet af originalen med det øverste venstre hjørne på glaspladen, og placer den, så toppen og bunden er placeret korrekt som vist på nedenstående illustration.
Hvis du vil kopiere en original i A5-format, skal du placere den som vist i følgende illustrationer.
Stående retning
Liggende retning
Få stående retning ved at vælge <A5> som størrelse på kopipapiret.
Få liggende retning ved at vælge <A5R> som størrelse på kopipapiret.
Hvis du vil faxe eller scanne en original i A5-format, skal du lægge den i liggende retning. Angiv scanningsformatet til <A5>.
3
Luk fremføreren forsigtigt.
Originalen er nu klar til scanning.
Før du starter scanningen, skal du angive papir- og scanningsformatet, så det passer til originalens format.
Fjern originalen fra glaspladen, når scanningen er fuldført.
Når du lukker fremføreren, skal du være forsigtig med, at dine øjne ikke udsættes for lys, der afgives gennem glaspladen.
Hvis en kraftig original som en bog eller et bladmagasin placeres på glaspladen, må der ikke trykkes hårdt ned på fremføreren.

Anbringelse af originaler i fremføreren

Placer ikke ting i originaloutputbakken, da dine originaler så kan blive beskadiget.
1
Skub styrene fra hinanden.
Skub styrene udad, indtil de er en smule længere fra hinanden end den faktiske bredde på originalen.
2
Luft originalstakken, og juster enderne.
Luft originalstakken i små batches, og juster kanterne ved at banke stakken let mod en flad overflade et par gange.
3
Placér originaler med forsiden opad og så langt inde i fremføreren, som det er muligt.
Placer originalen, så dens top og bund er placeret korrekt som vist i følgende illustration.
Hvis du vil kopiere en original i A5-format, skal du placere den som vist i følgende illustrationer.
Stående retning
Liggende retning
Få stående retning ved at vælge <A5> som størrelse på kopipapiret.
Få liggende retning ved at vælge <A5R> som størrelse på kopipapiret.
Hvis du vil faxe eller scanne en original i A5-format, skal du lægge den i liggende retning. Angiv scanningsformatet til <A5>.
Når indsætningsdybden er tilstrækkelig, lyser indikatoren for originalplacering op.
Sørg for, at originalstakken ikke overskrider påfyldningsmærkerne (). Hvis du placerer originaler, der overskrider grænsen, kan de muligvis ikke scannes, eller der kan opstå papirstop.
Ret altid folder i originalerne ud, før du anbringer dem i fremføreren.
Tynde originaler kan blive krøllede, hvis de bruges ved høje temperaturer i et meget fugtigt miljø.
4
Indstil styrene, så de passer til originalens bredde.
Flyt styrene indad, indtil de er sikkert justeret i forhold til originalens ender.
Originaler er klar til scanning.
Før du starter scanningen, skal du angive papir- og scanningsformatet, så det passer til originalens format.
Juster styrene sikkert i forhold til originalens ender
Styr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
Under scanning af originaler
Tilføj eller fjern ikke originaler.
Når scanningen er udført
Fjern de scannede originaler fra originaludbakken for at forhindre papirstop. For at forhindre, at der efterlades originaler i udbakken med originaler, lyder indikatoren for print af originaler, mens der printes originaler, og blinker i et stykke tid efter alle originaler er blevet printet.
Ved scanning af originaler i form af lange bånd
Hvis du scanner lange originaler (der har en længde på op til 630 mm), skal du støtte originalerne med hånden, når du scanner og printer papiret.
Ved placering af tynde papiroriginaler
Det kan være svært at placere tynde papiroriginaler. I dette tilfælde skal du bøje papiret en lille smule, når du placerer det.
Sørg for, at du ikke skubber for hårdt, når du placerer originalen. Originalen bliver muligvis ikke fremført korrekt eller kan give papirstop.
Når den samme original skal scannes gentagne gange
Det anbefales, at du højst scanner den samme original fem gange (dette varierer af papirkvaliteten). Originalen kan blive foldet eller krøllet eller være svær at sende.
Scanningsområde for original i farver
Når en original i farver scannes med en indstilling, der er angivet til automatisk farveskelnen, kan den blive identificeret som et sort/hvid dokument, hvis den kun indeholder farvedele i de grå områder, som vist i følgende figur.
1-sidede originaler
2-sidede originaler
Forside
Bagside
 Retning af papirfremføring
: 10 mm
: 17 mm
Du kan scanne originaler som farvedokument ved at indstille maskinen til fuldfarvetilstand.
6RFF-022