Effektivitet ved kopiering

Du kan spare papir ved at kopiere flere originaler på ét ark eller tjekke kopiresultatet, inden du laver kopier.
6RFF-045