Kontrol af kopiresultaterne

Inden du udfører en stor kopiopgave, kan du tjekke kopiresultatet ved at printe et kopieksempel. Tjekker du kopieksemplerne, kan du undgå outputfejl.
<Kopieksempel> vises kun, hvis du indstiller, at der skal oprettes flere kopier og en af følgende indstillinger på samme tid.
Sætsortér (Sideorden)
Forskydning
Hæftning + Sætsortering

Tjek af kopiresultatet ved at lave en kopi (Kopieksempel)

Når du angiver flere kopier, kan du starte med at lave en kopi af hele din original for at tjekke resultatet og derefter gå i gang med at lave de resterende kopier. Du kan også nøjes med at kopiere specifikke sider i din original.
1
Anbring originalerne i fremføreren. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv antallet af kopier, og angiv kopiindstillinger ifølge din hensigt og dit formål. Grundlæggende kopieringsfunktioner
4
Tryk på <Kopieksempel> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende funktioner
5
Vælg sider til kopieksemplet, og tryk på <OK>.
Hvis du vil kopiere alle siderne, skal du vælge <Alle sider>.
For at kopiere specifikke sider skal du vælge <Angivne sider>. Indtast siderne ved at trykke på <Startside> eller <Sidste side>.
Hvis du vælger <Alle sider>
Hvis du vælger <Alle sider>, medregner maskinens tæller prøvesættet som en kopi.
Hvis du vælger <Angivne sider>
Angiv siderne baseret på sidenumrene i outputtet. Hvis antallet af dokumentsider f.eks. er 10, og du kopierer med indstillingen 2 på 1 (Kopiering af flere originaler på et ark (N på 1)), bliver antallet af færdige sider fem. Hvis du vil kopiere fra side syv til side ti i originalen, skal du angive den fjerde side for <Startside> og den femte side for <Sidste side>.
6
Tryk på  (Start) for at scanne originalerne, og tryk på <Start kopiering>.
Kopieksemplet printes. Tjek resultatet.
Hvis der er et problem med kopiresultatet
Tryk på <Start print> for at printe det antal kopier, du angav. Hvis du valgte <Alle sider> i trin 5, printes antallet af kopier minus et. Hvis du valgte <Angivne sider> i trin 5, printes antallet af kopier.
Hvis du vil ændre indstillinger
Tryk på <Skift indstillinger> for at ændre indstillingerne. <Kopieksempel> vises, når indstillingerne er ændret. Kopiér et eksempel igen.
6RFF-048