Modtagelse af I-faxer

Når du modtager en I-fax

Indikatoren Behandler/data på betjeningspanelet blinker grønt. Når modtagelse er udført, printes dokumenterne automatisk, og indikatoren slukkes.
For at annullere modtagelse skal du trykke på  (Status Monitor)  <Modtag>  <Jobstatus>  vælg et dokument  <Annullér>.
Du kan angive tiden før modtagelsen annulleres, når du modtager en opdelt I-fax, og de efterfølgende data ikke kan modtages. Data, de er modtaget inden for den angivne tid, printes. <Timeout for modt. af delte data>

Sådan modtages I-faxer manuelt

Tryk på  (Status Monitor)  <Modtag>  <Joblog>  <Kontrol. modt af I-faxjob>. Hvis du trykker på <Fax/I-fax indbakke>(<Hjem>-skærmen)  <Boks til hukommelsesmodt.>  <Modtagerboks for delte data>, kan du tjekke modtagelsesstatusserne for opdelte I-faxer og deres datastørrelse.
TIP
Du kan spare papir, når du printer.
Du kan inkludere oplysninger, som f.eks. modtagelsestidspunkt, ved printning af modtagne dokumenter. <Print fodnote på modtaget side>
6RFF-064