Justering af standardtæthed

Hvis tætheden ikke forbedres efter udførelse af justering af tæthed, skal produceren herunder følges for at rette den.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Justér standard tæthed>.
2
Justér standardtætheden.
Den overordnede tæt af det printede materiale, herunder fyldområder, tekst, streger og mellemliggende tætheder, justeres. Denne indstilling skal primært bruges til at justere den maksimale tæthed.
3
Tryk på <OK>.
6RFF-0K5