Justering af printkvalitet

Juster indstillinger herunder, hvis printresultaterne ikke er tilfredsstillende.

Justering af farveforløb

Hvis gengivelsen af farvenuancer er blevet så dårlig, at de printede farvenuancer er markant anderledes end printdataene, skal du foretage justeringer for at forbedre gengivelsen af farvenuancerne.
Justering af farveforløb

Tæthedskorrektion

Hvis tætheden ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer dette scanningstætheden, så den er tættere på det originale dokument.
Justering af tæthed

Justering af billedstørrelse

Hvis størrelsen på det kopierede billede er en smule anderledes end originalen, udføres finjustering, så printningen kommer tættere på originalen.
Justering af billedstørrelse

Tilstand til forhindring af vanddråbemønster

Du kan indstille <Forebyggelse af vanddråbemønstre> til det tilfælde, hvor der vises et billede med stænk på, hvide områder, striber osv. på halvtonebilleder på tosidede printjob.
Indstilling af tilstanden til forhindring af vanddråbemønster

Tilstand til forhindring af befugtning

Hvis toner anvendes en smule på et område, der ikke er printet på, (hvidt område), kan der opstå befugtning. Befugtning kan korrigeres, hvis du indstiller <Forebyggelse af sløring>.
Indstilling af tilstanden til forhindring af befugtning

Justering af fikseringsniveau for kuverter

Når der printes på kuverter, kan du justere fikseringsniveau, hvis deres flapper er limede (hvilket de ikke bør være) eller tonerfikseringen er dårlig.
Justering af fikseringsniveauet for kuverter

Ret fiksering for job med MP Tray (kraftigt 4)

Denne tilstand forbedrer udskriftsresultatet, når billedet er svagt, fordi ikke er fikseret nok toner på papiret.
Forbedring af fikseringsydeevne, når der fremføres papir af typen Kraftigt 4 fra universalbakken

Standardjustering af tæthed

Hvis tætheden af printningen er markant anderledes end originaldokumentet, justerer denne den overordnede tæt for det printede materiale, herunder udfyldte området, tekst, streger og mellemliggende tætheder. Denne indstilling skal primært bruges til at justere den maksimale tæthed.
Justering af standardtæthed
6RFF-0JW