Justering af fikseringsniveauet for kuverter

Når der printes på kuverter, skal du følge proceduren herunder, hvis deres flapper er limede (hvilket de ikke bør være) eller tonerfikseringen er dårlig.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Særlig behandling>  <Justér fikseringsniveau for konvolutter>.
2
Indstillingen af fikseringsniveauet for kuverter.
Hvis kuvertens flap er limet, skal fikseringsniveauet indstilles til <Lav>.
Hvis toneren ikke fikseres godt nok til kuverterne, skal du indstille fikseringsniveauet til <Høj>.
3
Tryk på <OK>.
Denne indstilling er kun gyldig, når der printes på kuverter.
6RFF-0K3