Indstilling af tilstanden til forhindring af vanddråbemønster

Så snart du har tændt maskinen i et miljø med lav temperatur, skal du følge proceduren herunder, hvis halvtonegengivelsen af printet bliver meget anderledes end originaldokumentet.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Særlig behandling>  <Forebyggelse af vanddråbemønstre>.
2
Indstil <Forebyggelse af vanddråbemønstre> til <Til>, og tryk på <OK>.
Hvis du indstiller <Forebyggelse af vanddråbemønstre>, bliver printhastigheden for det første ark langsommere.
6RFF-0K1