Begrænsninger i funktioner til faxafsendelse

Du kan indstille forskellige begrænsninger for faxafsendelse, som kan forhindre afsendefejl og informationslækager til tredjeparter. Administratorrettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.

Bekræftelse af faxnumre inden afsendelse

Du kan for at forhindre fejlopkald kræve, at brugere inden afsendelse indtaster faxnummeret to gange som bekræftelse. Denne indstilling kan også konfigureres med enhedsadm-rettigheder.
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>  <Bekræft indtastet faxnummer>  <Til>  <OK>

Begrænsning af faxer, der sendes fra en computer

Du kan forhindre, at brugere sender faxer fra en computer (Afsendelse af faxer (pc-fax)). Denne indstilling kan også konfigureres med enhedsadm-rettigheder.
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>  <Tillad AFS-faxdriver>  <Fra>  <OK>

Visning af et skærmbillede til bekræftelse for faxmodtagere

Du kan indstille maskinen til at vise et skærmbillede til bekræftelse ved afsendelse til en faxmodtager. Dette kan forhindre fejl ved faxafsendelse.
 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>  <Bekræft inden afsendelse, når faxmodt. er inkluderet>  <Til>  Select <Kun til rundsending> eller <Alle>  <OK>  (Indstillinger/Registrering)  (Indstillinger/Registrering)  <Anv. ændr. indst.>  <Ja>
<Kun til rundsending> og <Alle> kan ikke vælges, hvis sekventiel rundsending er begrænset (Begrænsning af sekventiel rundsending).
Når funktionen til bekræftelse af faxnummeret inden afsendelse (Bekræftelse af faxnumre inden afsendelse) er aktiveret, vises skærmbilledet til bekræftelse ikke, hvis der kun er én modtager.

Begrænsning af sekventiel rundsending

Du kan begrænse funktionen til sekventiel rundsending, hvormed brugere kan sende en fax til flere modtagere i rækkefølge.
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger>  <Begræns rundsending, når faxmodtager er inkluderet>  <Til>  <OK>  (Indstillinger/Registrering)  (Indstillinger/Registrering)  <Anv. ændr. indst.>  <Ja>

Begrænsning af afsendelse fra log

Du kan forhindre, at brugere kan angive en tidligere anvendt modtager fra loggen. Efter konfiguration af denne indstilling kan tidligere anvendte modtagere fra loggen ikke anvendes ved afsendelse af faxer.
 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>  <Begræns genafsendelse fra log>  <Til>  <OK>
6RFF-0AU