Opdatering af firmwaren

Ny firmware frigives fra tid til anden for at tilføje nye funktioner eller løse problemer med eksisterende funktioner. Hvis en ny firmware er tilgængelig, skal du følge proceduren herunder for at opdatere den på maskinen. Administratorrettigheder er nødvendige for at opdatere firmwaren.
Klargøring til opdatering af firmwaren
Gem de nyeste firmwaredata fra Canon på en computer.
Sikkerhedskopiér maskindata og -indstillinger for det tilfælde, at firmwareopdateringen ikke udføres korrekt.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klik på [Manual Update].
5
Klik på [Browse...], vælg firmwareopdateringen, der skal anvendes, og klik på [Next].
6
Klik på [Yes].
Når meddelelsen [The firmware is updated. Restart the device.] vises, skal du slukke og tænde for maskinen. Slukning/genstart af maskinen
6RFF-0CY