Import/eksport af indstillingsdataene

Maskindata, som f.eks. adressebogsmodtagere, informationer om brugerindstillinger og forskellige indstillingsværdier, kan eksporteres og gemmes på en computer. Eksporterede data kan også importeres i maskinen fra en computer. Data, der er eksporteret fra maskinen, kan importeres i andre Canon-multifunktionsprintere og gøre det nemmere at konfigurere indstillingerne på en ny maskine, som f.eks. i forbindelse med udskiftning. For flere information om de indstillingsemner der kan importeres, kan du se Skema vedr. indstillinger/registrering. Ved import eller eksport kan du angive, om du vil importere eller eksportere alle maskindataene eller kun visse data.
Udpeg en administrator til at håndtere handlingerne
Udpeg en administrator med administratorrettigheder til at udføre dataimport/eksporthandlinger. Når data importeres, overskrives adressebogsinformationer, brugerindstillinger, netværksindstillinger og andre data, og det kan betyde, at nogle funktioner ikke fungerer korrekt eller medføre problemer med maskinens drift. Vær forsigtig ved import af data.
Sluk ikke maskinen, før importen eller eksporten er gennemført
Det kan tage flere minutter før processen afsluttes. Sluk ikke for maskinen, før processen er gennemført. Hvis du gør det, kan det medføre datatab eller fejlfunktion i maskinen.
Følgende funktioner/processer kan ikke udføres ved import/eksport af data:
Send jobs
Videresendelse af jobs
Fax/I-fax jobs
Rapportér printjobs
Scan og gem i Avanceret område/netværk/hukommelsesmedie (ved scanning og gem)
Individuel import/eksport
Levering af enhedsinformationer
Sikkerhedskopi af mailboks
Import/eksport af batch
Import/eksport fra/til iW Function Flow
Import/eksport af knappen Personlig/knappen Delt
Opdater proces for funktionen Registrer/opdater software
Synkronisering af brugerdefinerede indstillinger*
Betjening fra maskinens touchpanel
Betjening fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Hentning af websideindhold med webadgang (Web Access)
Visning af webadgangens (Web Access) fejlskærm
Brug af Fjernadressebogen
Aktivering af maskinens dvaletilstand
* Hvis indstillingerne synkroniseres (inkl. når en pausetilstand aktiveres), sættes synkroniseringen af data, der er relateret til tilpassede indstillingsværdier, og gruppeadministrationsdata, på pause.
Import/eksport af data kan ikke udføres, mens følgende funktioner/processer er ved at blive udført:
Send jobs
Videresendelse af jobs
Fax/I-fax jobs
Rapportér printjobs
Scan og gem i Avanceret område/netværk/hukommelsesmedie (ved scanning og gem)
Individuel import/eksport
Levering af enhedsinformationer
Sikkerhedskopi af mailboks
Import/eksport af batch
Import/eksport fra/til iW Function Flow
Import/eksport af knappen Personlig/knappen Delt
Opdater proces for funktionen Registrer/opdater software
Synkronisering af brugerdefinerede indstillinger*
Hentning af websideindhold med webadgang (Web Access)
Visning af webadgangens (Web Access) fejlskærm
Brug af Fjernadressebogen
Behandling af maskinens lukning
Visning af fejlkode
* Hvis indstillingerne synkroniseres (inkl. når en pausetilstand aktiveres), kan du ikke importere/eksportere data, der er relateret til tilpassede indstillingsværdier, og gruppeadministrationsdata.
Udfør ikke import eller eksport med forskellige visningssprog
Hvis visningssprogene er forskellige mellem den eksporterende og den importerende maskine, bliver indstillingsværdierne muligvis ødelagt, og maskinen vil ikke fungere korrekt.
Rediger ikke eksporterede filer.
Åbn ikke, og redigér ikke de eksporterede XML-filer, da dette kan medføre en fejlfunktion på maskinen.
Ved import til en anden Canon-multifunktionsprinter end denne maskine
Nogle indstillinger kan ikke importeres. Skema vedr. indstillinger/registrering
Ved brug af et password til beskyttelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken
Indstillingerne for sikkerhedspolitik kan kun importeres, hvis passwordet for indstillinger for sikkerhedspolitikken på den eksporterende maskine svarer til passwordet på den importerende maskine, eller hvis der ikke er angivet noget password på den importerende maskine. Hvis der ikke er indstillet et password på den importerende maskine, indstilles det password, der er konfigureret for den eksporterende maskine, for den importerende maskine.
Ved synkronisering af brugerdefinerede indstillinger
Hvis synkronisering af brugerdefinerede indstillinger (klient) startes, begrænses import og eksport af data, der er genstand for synkronisering (inkl. adressebogen). Få informationer om synkronisering af brugerdefinerede indstillinger, se Synkronisering af indstillinger for flere Canon-multifunktionsprintere. For informationer om de data, der udsættes for synkronisering af brugerdefinerede indstillinger, se Liste over elementer, der kan tilpasses. Få oplysninger om betingelser og begrænsninger ved import og eksport under synkronisering af brugerdefinerede indstillinger ved at se Betingelser for fjernelse af begrænsninger på import/eksport af indstillinger og andre elementer.

Import af data efter start af synkronisering af brugerdefinerede indstillinger (klient)

Følg proceduren herunder for at importere dataene, og synkroniser dem derefter.
1
Stop synkronisering af brugerdefinerede indstillinger på en klientmaskine. Start af synkronisering af indstillinger
2
Hvis du vil importere data for eksisterende brugere/grupper, skal du sikkerhedskopiere dataene og slette dem for de brugere/grupper, der bliver importeret fra servermaskinen. Angivelse af detaljerede synkroniseringsindstillinger (Servermaskine eller server-/klientmaskine)
3
Importer de data, der skal føjes til den klientmaskine, hvor synkroniseringen er stoppet.
4
Synkroniser klientmaskinen med servermaskinen.

Betingelser for fjernelse af begrænsninger på import/eksport af indstillinger og andre elementer

Import/eksport bliver muligt, hvis de tilsvarende betingelser er opfyldt for elementerne, der er beskrevet nedenfor.
Import/eksport af batch
Eksport
Import
Personal Setting Information
Kun muligt, hvis begge betingelser og er opfyldt
Ikke mulig
User Group Address List
Kun muligt, hvis begge betingelser og er opfyldt
Ikke mulig
Individuel import/eksport
Eksport
Import
Personal Setting Information (alle)
Kun muligt, hvis begge betingelser og er opfyldt
Kun muligt, hvis betingelsen er opfyldt
User Group Address List (alle)
Kun muligt, hvis begge betingelser og er opfyldt
Kun muligt, hvis betingelsen er opfyldt
User Group Address List 01 til User Group Address List 20
Ikke muligt (der er ikke nogen funktion til at eksporte individuelle adressebøger)
Kun muligt, hvis betingelsen er opfyldt
:
Eksekvering er kun mulig i 15 minutter efter en vellykket forberedelse af eksport af brugerdata under synkronisering af brugerdefinerede indstillinger (server).
:
Eksekvering er kun mulig, hvis forbindelsesdestinationen for server-/klientmaskinen er "localhost:8443".
Se, hvordan du forbereder til at eksportere brugerdata, under Angivelse af detaljerede synkroniseringsindstillinger (Servermaskine eller server-/klientmaskine). Se, hvordan du importerer adresselister, under Individuel import af indstillinger.
6RFF-0CR