Adressebogselementer

I dette afsnit beskrives hver kolonne i adressebogen. Se dette afsnit vedrørende redigering af CSV-filer.
Overskrift
Overskriftnavn
Påkrævet
Bemærkninger
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Ja
Fast værdi
# CharSet:UTF-8
Ja
Fast værdi
# dn: fixed
Ja
(Kræves til hurtigkaldstast til adressebog)
Indikerer, at destinationsnavnet håndtere som en hurtigkaldstast. Posten kræves kun, når importdestinationen er en hurtigkaldstast til adressebog.
Tilføjes, når der eksporteres fra en hurtigkaldstast til adressebog, så der er ingen grund til at tilføje dette element igen ved import.
# SubAddressBookName: Navn på adressebog
Ja
Skriv navnet på adressebogen efter kolonet (:) med et mellemrum imellem. Hvis adressebogen ikke har et navn, skal du lade mellemrummet efter kolonet (:) være tomt.
# DB Version:0x010a
Ja
Fast værdi
# Crypto Version: 2
Nej
Lad denne sektion være tom, hvis du opretter en ny CSV-fil i adressebogen.
# Crypto Attribute: pwd
Nej
Lad denne sektion være tom, hvis du opretter en ny CSV-fil i adressebogen.
Tilstedeværelsen af en overskrift, der er relateret til "Crypt" i en overskrift, indikerer, at passwordattributten er krypteret. Når du angiver disse informationer i en nyoprettet CSV-fil, eller når du redigerer pwd-attributten for en eksporteret CSV-fil, kan der ikke udføres kryptering på den måde, så maskinen kan afkode den korrekt. I disse tilfælde skal du slette den tilsvarende del fra overskriften.
Body
Attributnavn
Beskrivelse
Påkrævet
Bemærkninger
objectclass
Objektklasse (destinationstype)
Ja
Indikerer adressetypen. Den påkrævede attribut varierer i henhold til denne værdi. Skriv en af følgende.
For e-mail: email
For G3-fax: g3fax
For IP-fax: ipfax
For fax: ifax
For filserver (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
For gruppe: groupfids
cn
Destinationsnavn
Nej
Skriv i UTF-8-tegnkode. Ellers efterlades destinationsnavnet tomt.
cnread
Fonetisk alfabet
Nej
Vist som "phonetic" (fonetisk), hvis sproget er indstillet til "Japanese" (japansk).
cnshort
Navn på hurtigkaldstast
Nej
Skriv i UTF-8-tegnkode. Ellers efterlades navnet på hurtigkaldstast tomt.
subdbid
Adressebogsnummer
Nej
Angiv, hvilken adressebog der skal importeres i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Kræves ikke, når der skrives til en CSV-fil.
mailaddress
Mailadresse
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Denne attribut kræves for mail- og I-fax-destinationer.
dialdata
Faxnummer
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Denne attribut kræves for faxdestinationer. Men det kræves ikke, hvis destinationen er en IP-fax, der anvender en URI.
uri
URI, der bruges med en IP-fax
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Kun brugbar til IP-faxdestinationer. Denne attribut kræves, hvis du ikke angiver et faxnummer for en IP-fax.
For en IP-faxdestination, der anvender URI, skal du også angive "URI flag" (se nedenfor).
url
Værtsnavn til filserverdestination
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Denne attribut kræves for filserverdestinationer. Du kan kun bruge bogstaver og symboler.
path
Filsti til filserverdestination
Nej
Du kan kun bruge bogstaver og symboler.
protocol
Protokol
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Denne attribut kræves for filserverdestinationer. Skriv en af følgende.
For SMB: smb
For FTP: ftp
For WebDAV: addonprotocol0225
username
Det brugernavn, der anvendes, når der logges på en filserverdestination
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Denne attribut kræves for FTP-filserverdestinationer. Bruger-id'et kræves for at logge på en filafsendelsesdestination, og derfor kræves det også til filafsendelsesdestinationer, der anvender godkendelse, som f.eks. SMB og WebDAV.
pwd
Det password, der anvendes, når der logges på en filserverdestination
Nej
Denne attribut kræves for filafsendelsesdestinationer, der anvender godkendelse.
member
Et medlem af en gruppedestination
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Denne attribut kræves for gruppedestinationer.
indxid
Et serienummer, der er tildelt en destination
Ja
Denne attribut er nødvendig, hvis importmodtageren er en adressebog med hurtigkaldstast. Dette nummer bliver nummeret til hurtigkaldstast. I andre tilfælde skal du angive et tal mellem 201 og 1.800.
enablepartial
Indstilling for opdeling af data ved afsendelse af e-mail
Nej
Angiv enten til eller fra.
sub
Underadresse for en filserverdestination
Nej
faxprotocol
Faxprotokol
Nej
Skriv en af følgende.
g3
ecm
ecm
Angiver brug af ECM.
Nej
Angiv enten til eller fra.
txstartspeed
Startafsendelseshastighed for faxning
Nej
Skriv en af følgende.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Faxkommunikationstilstand
Indstilling vedrørende international afsendelse
Nej
Skriv en af følgende.
For indenlandsk PSTN-linje: domestic
For international PSTN-linje 1: international1
For international PSTN-linje 2: international2
For international PSTN-linje 3: international3
lineselect
Valgt sendelinje
Nej
Skriv en af følgende. Ellers bruges "auto".
For linje 1 til 4: line1, line2, line3 eller line4
For automatisk linjespecifikation: auto
uricommode
IP-faxkommunikationstilstand
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Dette er den valgte kommunikationstilstanden for IP-faxer. Denne attribut er påkrævet, hvis du bruger IP-faxning og sender til en faxdestination.
Angiv en af følgende.
For G3: ip_g3
For intranet: ip_lsv
For en VoIP-gateway: ip_gw
uriflag
Flet for URI, der bruges med en IP-fax
Ja
(Kræves for visse destinationstyper)
Denne attribut er påkrævet, hvis modtageren er en IP-fax, og du skal bruge en URI i stedet for et faxnummer. Angiv enten "TRUE" eller "FALSE". Hvis du bruger en URI, skal du angive "TRUE".
pwdinputflag
Indstilling for anmodning om angivelse af password pr. transmission
Nej
Angiv enten til eller fra.
ifaxmode
I-Fax-tilstand (enkel/fuld)
Nej
Angiv enten "enkel" eller "fuld".
transsvcstr1
Tekststring 1 til I-faxrelætjeneste
Nej
Angiv i alt op til 40 alfanumeriske tegn og symboler.
transsvcstr2
Tekststring 2 til I-faxrelætjeneste
Nej
Angiv i alt op til 16 alfanumeriske tegn og symboler.
ifaxdirectmode
Direkte afsendelse af I-fax
Nej
Angiv enten til eller fra.
documenttype
Dokumenttype for I-fax
Nej
Skriv en af følgende.
Afsendelse i farve: cl
Afsendelse i sort/hvid: bw
bwpapersize
Tilladt papirformat ved afsendelse af en I-fax
Nej
bwcompressiontype
Det komprimeringsformat, der bruges ved afsendelse af en I-fax
Nej
bwpixeltype
Tilladt farverum ved afsendelse af en I-fax
Nej
bwbitsperpixel
Tilladt antal bit ved afsendelse af en I-fax
Nej
bwresolution
Tilladt opløsning ved afsendelse af en I-fax
Nej
clpapersize
Tilladt papirformat ved afsendelse af en farve-I-fax
Nej
clcompressiontype
Det komprimeringsformat, der bruges ved afsendelse af en farve-I-fax
Nej
Fast indstillet som "jpeg".
clpixeltype
Tilladt farverum ved afsendelse af en farve-I-fax
Nej
Fast indstillet som "rgb".
clbitsperpixel
Tilladt antal bit ved afsendelse af en farve-I-fax
Nej
Fast indstillet som "8".
clresolution
Tilladt opløsning ved afsendelse af en farve-I-fax
Nej
accesscode
Adgangskode
Nej
Angiv op til 7 numre.
uuid
Et UUID til identificering af en modtager
Nej
Dette element er ikke nødvendigt ved oprettelse af en ny CSV-fil.
cnreadlang
Tegnkode for fonetisk alfabet
Nej
Vist som "phonetic" (fonetisk), hvis sproget er indstillet til "Japanese" (japansk). Angiv den sprogkode, der skal bruges. For japanek (SJIS) angives "ja".
enablesfp
Ikke anvendt
Nej
Dette element er ikke anvendt og kan derfor ikke angives.
memberobjectuuid
Anvendt til personlig adresseliste/brugergruppeadresseliste
Nej
loginusername
Anvendt til personlig adresseliste/brugergruppeadresseliste
Nej
logindomainname
Anvendt til personlig adresseliste/brugergruppeadresseliste
Nej
usergroupname
Anvendt til personlig adresseliste/
brugergruppeadresseliste
Nej
personalid
Anvendt til personlig adresseliste/brugergruppeadresseliste
Nej
6RFF-0CW