Angivelse af detaljerede synkroniseringsindstillinger (Servermaskine eller server-/klientmaskine)

Du kan også indstille omfanget af deling af data til at synkronisere og administrere de maskiner, der skal synkroniseres. Du kan også slette brugerdata og sikkerhedskopiere/gendanne synkroniseringsdata. Denne indstilling gælder kun for servermaskinen eller server-/klientmaskinen.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Synchronize Custom Settings (Server)] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Udfør den ønskede handling på skærmbilledet [Synchronize Custom Settings (Server)].
[User Data]
Du kan slette eller opdatere brugerdata, som kan eksporteres fra servermaskinen.
[Delete User Data]
Sletter brugerdata ved at søge efter et brugernavn eller gruppe-ID. Søg, hvor søgebetingelserne ikke er angivet, for at få vist alle brugerdata.
Hvis synkronisering af brugerdefinerede indstillinger (klient) er startet, prioriteres dataene på servermaskinen, når der synkroniseres brugerdata både på servermaskinen og på klientmaskiner. Hvis du vil bruge brugerdataene på en forbunden klientmaskine, skal du slette de tilhørende brugerdata fra servermaskinen med denne indstilling, før du starter med at synkronisere de brugerdefinerede indstillinger (klient).
[Prepare for User Data Export]
Hvis serveradresse for både server-/klientmaskinen og forbindelsesdestinationen for den brugerdefinerede synkronisering af indstillinger (klient) er localhost:8443, kan du angive brugernavne og gruppe-id'erne på server-/klientmaskinen og indstille brugerdataene og gruppedataene på klientmaskinerne, så matcher dem på servermaskinen. Du kan derudover i en periode på 15 minutter efter en gennemført udførelse af denne funktion bruge visse import- og eksportfunktioner, også selvom en brugerdefineret synkronisering af indstillinger (klient) er i gang. Betingelser for fjernelse af begrænsninger på import/eksport af indstillinger og andre elementer
Hvis du på skærmen til forberedelse af eksport af brugerdata, klikker på [Search] uden at angive et brugernavn eller brugergruppe-ID, vises alle brugernavne og brugergruppe-id'er.
Det maksimale antal brugernavne og brugergruppe-id'er, der kan vælges, er som følger. Bemærk, at brugere, der er logget på via touchpanelets display, er med i optællingen.
Brugere: 500
Brugergrupper: 50
Det anbefales, at ingen brugere logger på i perioden mellem gennemført udførelse af [Prepare for User Data Export] og færdiggørelse af eksporten af brugerdata. Hvis en eksport foretages, efter at bruger, der ikke er angivet i [Prepare for User Data Export], logger på efter gennemført fuldførelse af [Prepare for User Data Export], kan brugerdata, der er angivet i [Prepare for User Data Export], blive overskrevet.
[Device]
Giver dig mulighed for at kontrollere de enhedsoplysninger, der synkroniseres, og indstille omfanget af datadeling.
[Confirm Device Information]
Viser [Device Name], [Serial Number] og [Location] for synkroniserede maskiner. Maskinerne kan også filtreres.
[Data Sharing Details]
Indstil, om synkroniseringsdataene skal deles med alle maskiner, eller om indstillingerne på de individuelle maskiner skal bevares uden deling. For informationer, om de elementer, der skal synkroniseres, når [Device-Specific (Not Shared)] er indstillet for alle elementer, se Liste over elementer, der kan tilpasses.
Hvis denne indstilling er ændret fra [Shared across All Devices] til [Device-Specific (Not Shared)] efter start af betjening, bliver de delte data synkroniseret på alle maskiner, før der skiftes. (Alle maskiner får først de samme data, når indstillingen er skiftet.)
Hvis denne indstilling er ændret fra [Device-Specific (Not Shared)] til [Shared across All Devices] efter start af betjening, initialiseres dataene på hver maskine før synkronisering.
Indstillingerne i delte knapper initialiseres også, når denne indstilling er ændret fra [Device-Specific (Not Shared)] til [Shared across All Devices].
Standardjobindstillingerne og indstillingshistorikken for de brugere, der er registreret i servermaskinen, initialiseres, når [Device-Specific (Not Shared)] er valgt for [Data Sharing Details]. Konfigurer disse indstillinger igen, hvis de blev ændret i forhold til deres standardværdier.
[Server]
Giver dig mulighed for periodisk at oprette replikeringsdata på en anden Canon-multifunktionsprinter for at administrere servermaskinens data og sikkerhedskopiere servermaskinens data.
Forskel mellem replikering og sikkerhedskopiering
Replikering indebærer periodisk afsendelse af replikerede data til den maskine, der automatisk er indstillet som replikeringsmodtageren.
Sikkerhedskopiering gør, at du kan gemmes dine seneste data, der er lagret på servermaskinen. Dataene kan gemmes på en SMB-server på netværket foruden harddisken i den maskine, der fungerer som servermaskinen.
[Replication]
Gør det muligt for dig periodisk at kopiere de synkroniseringsdata, der er lagret på servermaskinen, til en Canon-multifunktionsprinter. Angiv en Canon-multifunktionsprinter på samme netværk som modtageren. Når replikeringsindstillingerne er korrekte, udføres replikeringen på følgende tidspunkter.
Når replikering er startet
På det angivne interval på replikeringsskærmen
Når de opdaterede data overstiger det angivne antal
Når en maskine med startet synkronisering af brugerdefinerede indstillinger (klient) genstartes
Når du udskifter en servermaskine, der har udført replikeringsfunktionen, skal du stoppe replikeringen, før maskinen udskiftes. For flere informationer skal du se Skift af servermaskinen (server-/klientmaskine) (når replikering er indstillet).
Sikkerhedskopi- og gendannelsesfunktionerne kan ikke bruges, mens replikeringsfunktionen udføres. Stop replikering, før der udføres en sikkerhedskopi.
Indstillingen [Interval:] for replikeringsfunktionen angiver intervallet for udførelse af replikeringsfunktionen og garanterer ikke tidspunktet, hvor dataene sikkerhedskopieres. Hvis replikeringsmodtageren ikke kan tilsluttes via netværket, replikeres dataene ikke indtil næste replikering.
[Recovery Using Replicated Data]
Brug replikerede data, der er lagret i en anden Canon-multifunktionsprinter, for at genoprette servermaskinen.
Det anbefales, at du stopper replikering på skærmen med replikeringsindstillinger, før du udfører genoprettelse vd hjælp af de replikerede data.
Når du udfører genoprettelse med replikerede data, skal du bekræfte, at tidspunktet for datareplikeringen, der vises i bekræftelsesdialogboksen, er det forventede tidspunkt, og vælge [Yes].
[Back Up]
Gør det muligt at sikkerhedskopiere de synkroniseringsdata, der er lagret på servermaskinen. Du kan vælge [Device] eller [Network] som destinationen for lagring af sikkerhedskopidata.
Sikkerhedskopidata, der er gemt på [Device], kan ikke gendannes, hvis harddisken får fejl.
[Restore]
Gør det muligt at gendanne synkroniseringsdata, der er blevet sikkerhedskopieret.
4
Genstart maskinen for at starte synkroniseringen. Slukning/genstart af maskinen
Denne indstilling er ikke påkrævet for servermaskinen.
Data, der er sikkerhedskopieret til [Device], slettes automatisk, når den næste sikkerhedskopiering/gendannelse/replikering/genoprettelse fra replikeringsdata udføres. (Dataene slettes, også selvom den næste sikkerhedskopiering/gendannelse udføres for en netværksmodtager.)
Når genoprettelse/gendannelse med replikeres data udføres på en maskine med anderledes netværksindstillinger (som f.eks. IP-adresse eller værtsnavn), der ændres til en servermaskine, kan synkronisering af indstillinger ikke udføres, fordi netværksindstillingerne er forskellige. Derfor kan data, der blev ændret i denne periode, ikke afspejles. Når der skiftes til en ny servermaskine, anbefales det, at du bruger samme netværksindstillinger som den gamle servermaskine.
Ændring af omfanget af datadeling efter synkronisering er gået i gang
Hvis du vil ændre omfanget af datadelingen, efter at synkronisering er gået i gang, skal du stoppe synkronisering på alle klientmaskiner, ændre delingsomfanget og derefter starte synkronisering på alle klientmaskinerne igen. Start af synkronisering af indstillinger
Hvis dataene på en specifik klientmaskine er forskellige fra dem på servermaskinen
Hvis dataene er synkroniseret korrekt på flere klientmaskiner, men ikke synkroniseret på en specifik klientmaskine, skal du følge de instruktioner, der er vist på kontrolpanelet. Modforholdsregler for hver meddelelse
Hvis dataene på en specifik klientmaskine er forskellig fra servermaskinen, men der ikke vises en meddelelse, skal du slette informationen om brugerindstillingerne og logge på igen. (Sletning af informationer om brugerindstillinger) Hvis meddelelsen <Synkronisér Brugerdef. indst.: Log ind igen for synkronisering.> vises, når du logger på, skal du logge på igen.
Kontrollér, om replikeringen udføres periodisk.
De replikerede data sendes muligvis ikke, da der f.eks. kan være et problem i netværksforbindelsen med replikeringsmodtageren, eller at strømmen til den maskine, der er angivet som replikeringsmodtageren er slukket, eller at godkendelsesoplysningerne er blevet ændret. Log på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), vælg [Synchronize Custom Settings (Server)] [Server] klik på [Replication] kontrollér den viste meddelelse.
Følgende meddelelse vises, hvis relpikeringen blev udført korrekt.
[Waiting for replication... To change the [Destination Device for Replication], first perform [Stop Replication], then change device. Last Replication : <yyyy/mm/dd hh:mm>]
Følgende meddelelse vises, hvis replikeringen blev udført korrekt.
[Could not perform replication after <yyyy/mm/dd hh:mm> because an error occurred. Check the settings for [Destination Device for Replication] and the status of the destination device.]

Hvis der opstår en fejl ved replikeringsstart

Følgende meddelelser vises, hvis replikeringen ikke udføres korrekt ved replikeringsstart.
[The [Address] is incorrect.]
I så fald skal du kontrollere, om den maskine, der er indstillet som replikeringsmodtager, er tilsluttet samme netværk.
[The authentication information is incorrect.]
I så fald skal du kontrollere, om systemadministrator-ID'et og adgangskoden til den maskine, der er indstillet som replikeringsmodtageren, er indstillet korrekt.
[A device that cannot be used as the destination for replication is set. Select a different device.]
I så fald skal du kontrollere netværksstatussen for den maskine, der er indstillet som replikeringsmodtageren. En maskine kan ikke indstilles som replikeringsmodtageren i følgende situationer.
Hvis maskinen har startet synkronisering af brugerdefinerede indstillinger (server)
Hvis en anden server er indstillet som replikeringsmodtageren
Hvis maskinversionen er gammel
Hvis <Administration af Afdelings-ID> er aktiveret på maskinen

Hvis der vises en fejlkode

Hvis der opstår et problem under sikkerhedskopiering/gendannelse af data, vises der en fejlkode på skærmen efter udførelse af sikkerhedskopieringen og resultatfeltet for udførelsesloggen. Årsagen til hver fejlkode vises nedenfor.
DBBU01
Sikkerhedskopifilen kunne ikke genereres (enhed).
DBBU05
Sikkerhedskopifilen kunne ikke genereres (netværk).
DBBU06
Sikkerhedskopifilen kunne ikke genereres pga. utilstrækkelig plads.
DBBU08
Kan ikke finde netværksmodtageren.
DBBU07
Kan ikke få adgang til netværksmodtageren.
DBBU02
Sikkerhedskopidataene kunne ikke gemmes.
DBRS01
Data kunne ikke gendannes fra maskinen.
DBRS02
Data kunne ikke gendannes fra netværksmodtageren.
DBRS08
Kan ikke finde netværksmodtageren.
DBRS07
Kan ikke få adgang til netværksmodtageren.
Hvis DBBU02 eller DBRS02 vises, er der muligvis opstået en fejl med en uidentificeret årsag. Kontrollér følgende.
Om indstillingerne er angivet korrekt
Adgangsrettighederne for SMB-serveren
Netværksmiljøet
6RFF-0E8