Konfiguration af personlige mapper

En personlig mappe er en individuel mappe, de rkan bruges af brugeren, der er logget på med personlig godkendelsesadministration. Delte mapper og filservere kan angives og bruges som en personlig mappe.
En administrator med Administrator-rettigheder vælger metoden til at angive personlige mapper. Logonbrugerne angiver personlige mapper, der er baseret på den indstilling, som administratoren har angivet.
En personlige mappe er en mappe, der deles af følgende skærme.
<Scan og send>
<Netværk> i <Scan og gem>
<Netværk> i <Se gemte filer>
Oprettelse af mapper på enhver placering, der er angivet af brugere
Brugere kan oprette en personlig mappe på enhver placering, de ønsker. På denne måde kan hver bruger sende dokumenter til en mappe på en velkendt placering.
Oprettelse af mapper i en startmappe angivet af administratoren
Der oprettes en mappe for hvert brugernavn i en overordnet mappe (hjemmemappe), der angives af administratoren. Personlige mapper er nemmere at administrere, fordi de alle er samlet på én placering. Du kan angive en delt Windows-mappe (SMB) eller en WebDAV-server.
Klargør du en hjemmemappe på WebDAV-serveren, skal alle brugeres mapper på forhånd gøres klar.
Oprettelse af mapper på en placering angivet af serveren
Personlige mapper er angivet ud fra de mappeoplysninger, der er registreret på en godkendelsesserver som f.eks. homeDirectory -attributten i Windows. Der kan kun angives én delt Windows-mappe (SMB).

Indstilling af hvordan placeringen af personlige mapper angives

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>  <Specifikationsmetode til personlig mappe>.
Denne indstilling er den samme som den følgende indstilling. Indstillingerne findes forskellige steder, men de udfører den samme funktion.
 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger> <Gem/tilgå filer> <Netværksindstillinger> <Specifikationsmetode til personlig mappe>
3
Vælg, hvordan placeringen af personlige mapper angives.
Oprettelse af mapper på enhver placering angivet af brugere
Tryk på <Registrér for hver bruger>  <OK>. Hver bruger kan angive placeringen af den personlige mappe.
Oprettelse af mapper i en startmappe angivet af administratoren
1
Tryk på <Hjemmemappe>  <Indstil>.
2
Angiv startmappen, og tryk på <OK>.
<Protokol>
Vælg den protokol, der skal bruges ved adgang til personlige mapper.
<Værtsnavn>
Indtast hostnavnet eller IP-adressen på den computer, hvor du vil oprette startmappen.
<Mappesti>
Indtast mappestien til startmappen. Indtast som eksempel "users\public\share" for en startmappe, der er oprettet i en undermappe med navnet "share" i mappen "Public" på C-drevet (sti: "C:\users\public\share").
Du kan muligvis ikke angive stien, hvis der er for mange mappeniveauer.
3
Vælg de godkendelsesinformationer, der skal bruges, og tryk på <OK>.
For at bruge et separat brugernavn og password til den personlige mappe skal du trykke på <Brug godk.info for hver bruger> for at tilføje et tjekmærke. Fjern tjekmærket for at anvende samme brugernavn og password, som blev indtastet ved login. Hvis der føjes et tjekmærke til dette emne, skal der registreres et brugernavn og et password for hver bruger.
Der oprettes en mappe i en hjemmemappe med følgende navne.
Hvis der er sat et flueben ved <Brug godk.info for hver bruger>: Det brugernavn, der er angivet af en bruger
Hvis der ikke er sat et flueben ved <Brug godk.info for hver bruger>: Det brugernavn, der bruges til at logge på
Oprettelse af mapper på en placering angivet af serveren
1
Tryk på <Brug login-server>.
2
Vælg de godkendelsesinformationer, der skal bruges, og tryk på <OK>.
For at bruge et separat brugernavn og password til den personlige mappe skal du trykke på <Brug godk.info for hver bruger> for at tilføje et tjekmærke. Fjern tjekmærket for at anvende samme brugernavn og password, som blev indtastet ved login. Hvis der føjes et tjekmærke til dette emne, skal der registreres et brugernavn og et password for hver bruger.
De godkendelsesoplysninger, der kræves for at få adgang til en personlig mappe (brugernavn og adgangskode), kan ikke hentes fra Active Directory. Hvis <Brug godk.info for hver bruger> er valgt, bliver brugernavnet og adgangskoden for at logge på maskinen med tastaturgodkendelse registreret som godkendelsesoplysninger for at få adgang til en personlig mappe.
Det er nødvendigt at bruge den logintjeneste, der understøtter denne funktion. Du kan få nærmere information hos Canon Danmark.
Hvis du bruger Brugergodkendelse, skal du konfigurere en mappe i "homeDir", som er en brugerattribut i Active Directory, der anvender formatet "\\host name\folder path".
Registrering af en personlig mappe og godkendelsesinformationer for hver bruger
Hvis <Specifikationsmetode til personlig mappe> er indstillet til <Registrér for hver bruger>, skal du registrere en af følgende som den personlige mappe for hver bruger. De registrerede idnstillinger er de samme, og den samme personlig mappe registrerets, uanset hvor indstillingen er konfigureret.
<Scan og send> <Registrér/redigér informationer for hver bruger> <Personlig mappe>
<Scan og gem> <Netværk>  <Registrér/redigér informationer for hver bruger> <Personlig mappe>
<Se gemte filer> <Netværk> <Registrér/redigér informationer for hver bruger> <Personlig mappe>
6RFF-0A3