Administration af brugere

Du kan sikre en højere grad af sikkerhed og effektivitet ved at anvende en applikation til brugergodkendelse (login-service) til at administrere maskinens brugere (Login-service). Det anbefales, at administratoren administrerer alle brugere i overensstemmelse med dit miljø og nødvendige foranstaltninger for sikkerheden. Funktioner til brugeradministration

Login-service

En applikation til brugergodkendelse (login-service) kaldes for "Brugergodkendelse" og anvendes som den primære metode til at administrere maskinens brugere. Med brugergodkendelse med login-service kan personlig godkendelse udføres for brugere baseret på det brugernavn og password, der er registreret for hver bruger. Brugerinformationerne tjekkes, enten i databasen i maskinen eller på en ekstern godkendelsesserver. Med muligheden for nøjagtigt at definere hvilke funktioner der er tilgængelige for hver enkelt bruger, kan du tilpasse maskinhandlingerne og forbedre sikkerheden ved at begrænse adgang til visse funktioner. Det kan også være muligt at anvende administration af afdelings-ID til at administrere grupper, det afhænger af den enhed, der anvendes til godkendelse.
Hvis du ikke bruger tilpasningsfunktionen, skal du indstille <Tillad brug af Personlige indstillinger> (<Tillad brug af Personlige indstillinger>) til <Fra>.

Funktioner til brugeradministration

Brugeradministration kan give de fordele, der er beskrevet herunder. For at beskytte vigtige data og reducere omkostningerne kan du begrænse adgang til maskinen og definere den række handlinger, som brugere kan anvende.
Forhindring af uautoriseret brug af tredjeparter
Da maskinbrug er begrænset til godkendte brugere, forhindres informationslækager på grund af uautoriseret brug af tredjeparter, også hvis maskinen er placeret i et travlt område, der er åbent for eksterne parter.
Indstilling af rettighedsniveauer
Med personlig godkendelsesadministration kan du definere rækken af tilgængelige handlinger ved at angive rollen (rettighedsniveauet) for hver bruger. Som eksempel kan du vælge administratorrollen for at tillade fulde adgangsrettigheder, netværksadm-rollen for at tillade konfiguration af netværksrelaterede indstillinger, eller enhedsadm-rollen for at tillade konfiguration af indstillinger for enhedsinformationer og indstillingerne for de nøgler og certifikater, der kræves ved brug af visse funktioner. Ved at vælge og knytte forskellige rettighedsniveauer til administratorer kan du arbejde mere effektivt som et team ved håndtering af en lang række opgaver vedrørende maskinadministration.
Indstilling af brugsbegrænsninger
Med personlig godkendelsesadministration kan en bruger med administratorrettigheder administrere den række af handlinger, som brugerne må udføre. Muligheden for at indstille funktionsbegrænsninger for hver bruger giver dig en mere nøjagtig kontrol med brugeradministration.
Administration af brugergrupper
Brugere kan knyttes til grupper baseret på afdelings-ID (Administration af afdelings-ID), så du kan tjekke det samlede antal printede eller scannede sider for hvert afdelings-ID. Du kan også angive bestemte grænser for hvert afdelings-ID, som f.eks. et maksimum på 500 printede sider eller et maksimum på 200 kopierede sider. Denne funktion kan medvirke til at højne opmærksomheden på omkostninger og give tips om, hvordan du forbedrer dine handlinger.
Optimering af indstillingerne for hver bruger
Du kan gemme forskellige indstillinger for hver bruger, og disse kan anvendes ved login. Brugere kan oprette personlige knapper, og de kan angive en personlig mappe på netværket. Maskinen kan også huske passwords, når de først er indtastet, så brugere kan logge ind igen uden at indtaste passwordet.
Tilknytning af brugerkonti til nøgleringe for at få problemfri betjeninger
Når der skal bruges godkendelsesoplysninger, der er forskellige fra de godkendelsesoplysninger, der blev brugt ved logon, skal godkendelsesoplysningerne angives én gang, men behøver ikke blive angivet igen, så snart godkendelsen er gennemført. Disse godkendelsesoplysninger kaldes en nøglering. Da nøgleringe er knyttet til brugerkonti, er det ikke nødvendigt at angive godkendelsesoplysninger igen, også selvom maskinen er blevet slukket.
Tilknytning af brugerkonti med afdelings-id'er for at begrænse antallet af kopier og udskrifter
Brugerkonti med brugergodkendelse kan tilknyttes afdelings-id'er. Ved at angive kopi- og udskriftsbegrænsninger for afdelings-id'er på forhånd kan du anvende begrænsninger på antallet af kopier og udskrifter for hver afdeling, som en bruger hører til. Få oplysninger om tilknytning af brugerkonti med afdelings-id'er under Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed. Få oplysninger om angivelse af begrænsninger iht. afdelinger under Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID.
6RFF-09H