Justering af billedkvalitet

Du kan scanne med den mest optimale billedkvalitet, der er velegnet til din originaltype. Du kan som eksempel gøre farvetonen smuk for originaler med fotos og gøre kontrasten skarp i originaler, der udelukkende indeholder tekst, og det gør læsningen nem.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Tryk på <Tilvalg>  <Originaltype>.
5
Vælg originaltypen, og tryk på <OK>.
For at justere prioriteringsniveauet for behandling af tekst/foto skal du trykke på <Justér niveau> vælg <Tekstprioritet> eller <Fotoprioritet>.
6
Tryk på <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter.
Hvis der forekommer moire (stribet støj), når du scanner en original, kan du justere skarpheden. Justering af skarphed ved scanning (Skarphed)
6RFF-070