Scanning af originaler med WSD (WSD-scanning)

I dette afsnit beskrives, hvordan du scanner originaler ved hjælp af WSD.
Det tilgængelige scanningsformat er A4(LTR). Bemærk, at selvom du anbringer en original, der er større end A4(LTR), scannes kun A4(LTR)-formatet.
Fra betjeningspanelet
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <WSD-scan>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tillad fjernscanning>.
Du er nu klar til at scanne fra din computer.
Fra en computer
4
Klik på [Start]  [All Programs]  [Windows Fax og scanning].
5
Klik på [Scan].
6
Klik på [Ny scanning].
Når dialogboksen [Vælg enhed] vises, skal du vælge maskinen og klikke på [OK].
7
Vælg på dropdown-listen [Kilde] den placering, hvor originalen dokumentet er placeret.
Ved placering af originalen på glaspladen skal du vælge [Flatbed]. Ved anbringelse i fremføreren skal du vælge [Føder (scan den ene side)].
8
Angiv scanningindstillingerne efter behov.
Vælger du originaltypen på dropdown-listen [Profil], kan du foretage justeringer for den optimale billedkvalitet. For originaler, der hovedsageligt består af tekst, skal du vælge [Dokument]. For originaler, der kun består af fotografier, skal du vælge [Foto (Standard)].
Vælg filformatet på dropdown-listen [Filtype] for det gemte billede af den scannede original.
For at tjekke originalbilledet hvor de angive indstillinger afspejles, skal du klikke på [Forhåndsvisning].
9
Klik på [Scan].
Scanningen af en original starter.
Når scanningen er udført, vises det scannede dokument på listen med filer på skærmbilledet [Windows Fax og scanning] og gemmes i mappen [Scannede dokumenter] på [Dokumenter].
Registrering af ofte anvendte scanningsindstillinger
Hvis du altid scanner med de samme indstillinger, kan du følge procedurerne herunder for at registrere indstillingerne. Du kan nemt og praktisk hente dem, når du scanner.
Vælg [Tilføj profil] på dropdown-listen [Profil]  Angiv de scanningsindstillinger, du vil registrere  Indtast et navn i tekstfeltet [Profilnavn]  Klik på [Gem profil]
Afsendelse af dokumentet til en computer ved hjælp af WSD
Du kan også sende det scannede dokument til computere, der understøtter WSD, på netværket. I dette tilfælde skal du trykke på <WSD-scan>  vælge den computer, du vil sende til  <Aktivér>. Skærmbilledet [Windows Fax og scanning] og mappen åbnes på computeren, og det scannede dokument vises.
Der vises op til 40 modtagercomputere.
6RFF-07U