<Printer>

I dette afsnit beskrives printerindstillingerne.
<Leveringsrapport>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan printe rapporter for maskinindstillingerne.
<Printerindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Angiv printerindstillingerne.
For flere informationer skal du se Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Indstilling af maskinen (PS/PCL/UFR II Printer)).
<Begræns printerjob>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du begrænse job fra printerdriveren.
<PDL-valg (Plug & Play)>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Vælg standardsidebeskrivelsessprog (PDL).
<Prioritér Printerdriverindst. for Job med universalbakke>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan prioritere printerdriverindstillingerne over indstillinger i maskinen ved udskrivning af et job med den universalbakke, der er angivet som papirkilde.
<Indstilling af PS-adgangskode>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan angiv det password, der begræbser brugen af den kontrolkommando, der er forberedt af PS-printeren.
<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>
 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan indstille papirkilde, der bruges til PCL5 PaperSource-kommandoen.
6RFF-0HY