<Papirindstillinger>

Dette afsnit beskriver, hvordan du registrerer, hvilket papir du skal bruge.
<Papirindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan registrere papirformatet og -typen for hver papirkilde. Med indstillingerne kan du opnå de ønskede printresultater. Angivelse af papirformat og -type i papirskuffen
<Administrationsindstillinger for papirtype>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan registrere/redigere forskellige tilpassede papirtyper (brugerdefinerede papirtyper) foruden de standardpapirtyper, der er registreret i maskinen. Administrationsindstillinger for papirtype
<Registrér Foretrukket papir (Universalbakke)>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan nemt angive papirindstillinger ved at registrere papir, der ofte bliver brugt i universalbakken, med en knap. "Foretrukket papir" kan nemt genkaldes fra det skærmbillede, der vises, når der ilægges papir. Registrering af ofte anvendt papirformat og -type for universalbakken
<Standardindst. for Universalbakke>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan indstille metoden til valg af det papir, der skal bruges i universalbakken. Hvis du altid bruger samme papirformat/type i universalbakken, er det praktisk at registrere papiret i <Brug forvalgt>. Rettelse af papirformat og -type, der skal bruges i universalbakke
Hvis du bruger forskellige typer papir i universalbakken, skal du vælge <Angiv altid>. Hvis du ofte bruger flere typer papir, kan du undgå proceduren med at vælge papirtypen ved at registrere papirtyperne på forhånd. Registrering af ofte anvendt papirformat og -type for universalbakken
<Registrér specialformat>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer> <Papirindstillinger>
Du kan registrere ofte anvendte frie papirformater. De papirformater, der er registreret her, vises på skærmbilledet til valg af papirformat for papirskuffen og universalbakken. Registrering af papir med frit format (Papir med brugerdefineret format)
6RFF-0HC