<Enhedsadministration>

Du kan angive indstillinger, der er relateret til administrationen af enheden og tilvalgsprodukter.
<Informationer om enhedsindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Indtast navnet og installationsstedet for at identificere maskinen.
<Indst. for Distribution af Enhedsinformation>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Indstil maskinen til at sende forskellige maskinindstillinger (enhedsinformationer) over netværket og automatisk anvende disse på andre Canon-multifunktionsprintere. Distribution af enhedsinformationer til andre Canon-multifunktionsprintere
<Begrænset funktionsstatus>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Hvis finisher har funktionsfejl, kan du midlertidigt begrænse dens funktion og fortsætte med at bruge maskinen. En meddelelse, der beder dig om at kontakte en lokal autoriseret Canon-forhandler, vises
<Bekræft enhedssignaturcertifikat>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Tjek de detaljerede indstillinger for et enhedssignaturcertifikat. Du kan også tjekke, om certifikatet er gyldigt.
<Bekræft brugersignaturcertifikat>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Tjek de detaljerede indstillinger for et brugersignaturcertifikat, der er tilgængeligt for den indloggede bruger. Du kan også tjekke, om certifikatet er gyldigt.
<Indstillinger for certifikat>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan administrere nøglerne/certifikaterne, CA-certifikaterne og listen med certifikattilbagekaldelse (CRL), der anvendes på maskinen. Du kan også indstille Online Certificate Status Protocol (OCSP).
<Vis jobstatus før godkendelse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse adgangen til skærmbilledet <Status Monitor> ved brug af en login-service.
<Begræns adgang til andre brugerjob>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse brugere fra at udføre handlinger på jobs fra andre brugere på skærmbilledet <Status Monitor>, når der anvendes brugergodkendelse.
<Vis Joblog>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil vise joblogger på skærmbilledet <Status Monitor>. Du kan også vælge, om du vil tillade, at software til enhedsadministration henter joblogger fra maskinen. Grundlæggende skærmbilleder på touchpanelet
<Gem auditlog>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil starte logregistrering. For information om logtyper kan du se Systemspecifikationer.
<Hent Netværksautentificeringslog>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil starte logregistrering for godkendelse, der udføres, når maskinen tilgås via netværket, som f.eks. ved printning fra en computer eller ved adgang til Avanceret område.
<Gem log for tastbetjening>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil gemme en log med de tasthandlinger, brugere har udført. Ved at analysere de gemte logger kan du undersøge, hvordan maskinen anvendes.
<Begræns adgang for servicetekniker>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan indstille maskinen til at begrænse ændringer af brugerinformationer eller sikkerhedsrelaterede indstillinger, når maskinen efterses eller repareres af Canon Danmark.
<Synkronisér Brugertilpassede indstillinger (Klient)>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan synkronisere de tilpassede data for flere Canon-multifunktionsprintere på et netværk. Selv for servermaskinen er det nødvendigt at aktivere denne indstilling, hvis du vil betjene maskinen som klientmaskinen. Start af synkronisering af indstillinger
<Synkronisér Brugertilpassede indstillinger (Server)>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Du kan synkronisere de tilpassede data for flere Canon-multifunktionsprintere på et netværk. Der er imidlertid også nødvendigt at aktivere denne indstillingen i en enkelt maskine, hvis den skal kunne fungere som server i forhold til udførelse af synkronisering af multifunktionsservere. Start af synkronisering af indstillinger
<Tillad brug af Personlige indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, om du vil give brugere, der er logget på denne maskine, mulighed for at bruge tilpasningsfunktionen som f.eks. visningssproget, indstillinger for tilgængelighed og det skærmbillede, der skal vises efter start/gendannelse.
<Handling, når maks. antal brugere er overskredet>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, hvordan maskinen behandler personlige indstillinger for brugere eller grupper (oplysninger om brugerindstillinger), når det antal, som maskinen kan gemme forskellige indstillinger for, overstiger grænsen.
<Brug standardskærm efter opstart/gendannelse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Administrér personlige indstillinger>
Vælg, om hver enkelt bruger skal kunne indstille den skærm, der vises ved start/gendannelse.
<Brug NFC-kortemulering>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil benytte NFC-funktioner til at tilslutte mobilenheder.
<Forbyd initialisering af administratorpassword>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Angiv, om betjeningerne af <Initialisér Admin.-passwrd> ([Tæller/Enhedsinformation] <Enhedsinfo./Andet>) skal begrænses.
<Begræns handlinger med Speciel status>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>
Vælg, om du vil begrænse brugen af Specialtilstand, der er beregnet til vedligeholdelse udført af serviceteknikere.
6RFF-0J7