Konfiguration af godkendelsesfunktioner

Du kan konfigurere bruger-login-metoder, godkendelsesenheder og andre godkendelsesfunktioner baseret på dit systemmiljø og dine behov. Du kan også angive, hvor længe skærmbilledet til login vises.

Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder

Angiv bruger-login-metoder (Login-metode) og godkendelsesenheder (Godkendelsesenhed). Bemærk, at godkendelsesenhederne skal være indstillet, inden du konfigurerer indstillingerne herunder.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klik på [Basic Settings]  [Edit...].
5
Vælg afkrydsningsfeltet for [Use the user authentication function], og angiv de nødvendige indstillinger.
Vælg de loginmetoder, du vil anvende, og angiv detaljerede indstillinger, som f.eks. indstillinger for godkendelsesenheder.
Konfiguration af mobilgodkendelse
Brug af godkendelse med tastatur
Konfiguration af detaljerede indstillinger for godkendelsesfunktioner
6
Klik på [Update].
7
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Den godkendelsesmetode, der er valgt for [Web Service Authentication Method:], anvendes også til personlig godkendelse ved distribution af enhedsinformationer. Udførelse af brugergodkendelse ved distribution af enhedsinformationer

Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises

Du kan angive, hvornår skærmbilledet til login skal vises, ved at vælge enten "når du starter brug af maskinen" eller "når der trykkes på en funktionsknap". Hvis du vælger "når der trykkes på en funktionsknap", kan du angive de funktioner, der kræver bruger-login. Funktioner, der ikke er angivet, er tilgængelige for ikke-registrerede brugere.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Settings/Registration] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klik på [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Rediger indstillingerne efter behov.
[Login Settings]
I [Display Login Screen:] skal du vælge indstillingen, når skærmbilledet til login vises.
Hvis du har valgt [Display login screen when functions requiring authentication are selected], skal du også vælge de funktioner, loginskærmbilledet skal vises for.
Hvis du ændrer denne indstilling, kan <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>. Forholdet mellem indstillingerne angives nedenfor. <Begræns adgang til andre brugerjob>
Når afkrydsningsfeltet [Display login screen when operation is started on the device] er markeret:
<Kopi/print>, <Send> og <Gem> i <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>
Når afkrydsningsfeltet [Display login screen when functions requiring authentication are selected] er markeret, og afkrydsningsfeltet [Copy], [Access Stored Files] eller [Print] er markeret i [Select Function That Will Require Authentication]:
<Kopi/print> i <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>
Når afkrydsningsfeltet [Display login screen when functions requiring authentication are selected] er markeret, og afkrydsningsfeltet [Fax] eller [Scan and Send] er markeret i [Select Function That Will Require Authentication]:
<Send> i <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>
Når afkrydsningsfeltet [Display login screen when functions requiring authentication are selected] er markeret, og afkrydsningsfeltet [Scan and Store] er markeret i [Select Function That Will Require Authentication]:
<Gem> i <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>
Hvis du vil indstille <Begræns adgang til andre brugerjob> til <Fra>, skal du indstille det til <Fra>, efter denne indstilling er fuldført.
[Login Screen Background Settings]
Du kan angive et baggrundsbillede for skærmbilledet til login.
6
Klik på [Update].
6RFF-09U