<Licens/andet>

Du kan registrere licenser og konfigurere indstillingerne relateret til softwaren og det systemtilbehør, der findes til maskinen.
<Registrér licens>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Indtast licensnøglen for et systemtilbehør, der kan anvendes på maskinen. Installation af systemvalg
<Print systeminformationer>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Du kan printe informationer for MEAP-applikationer og visse systemapplikationer som en rapport. Printning af en liste over indstillinger
<Brug TLS>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Vælg, om du vil anvende TLS-kommunikation, når en MEAP-applikation bruges, til at tilgå maskinen via en webbrowser.
<Bekræft TLS-certifikat vha. MEAP-applikation>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Vælg, om du vil verificere TLS-servercertifikater og deres almindelige navne (CN), når der anvendes TLS-kommunikation til en MEAP-applikation.
<Brug DNS-caching>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Vælg, om der skal gemmes DNS-oplysninger fra vellykkede søgninger via et MEAP-program i hukommelsen. Du kan også indstille en udløbsdato, hvis du vælger at gemme oplysninger midlertidigt.
<Brug denne enheds proxy-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Vælg, om proxyindstillingerne for maskinen skal bruges med MEAP-applikationer. Indstilling af proxy
<Tilføj X-FRAME-OPTIONS til HTTP Header>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>  <MEAP-indstillinger>
Når HTTP-serveren returnerer et svar, tilføjer den X-FRAME-OPTIONS til overskriften for at forhindre indhold, der er oprettes af andre servere, i at overlappe hinanden.
<Remote UI>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil bruge Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til betjening af maskinen og til at skifte indstillinger.
<Slet indhold på meddelelseskort>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg at slette meddelelser fra administratoren, der vises på betjeningspanelet.
<Indstillinger for fjernbetjening>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil aktivere funktionen Fjernstyring. Med denne funktion kan du angive indstillinger og behandle jobs fra en computer ved at vise touchpanelets skærm på computerskærmen.
<Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil bruge ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Brug af ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
<Registrér/Opdatér software>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Du kan installere systemvalg/MEAP-applikationer på maskinen. Installation af systemvalg
<Startvejledning til installation>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Du kan følge guidens instruktioner for at konfigurere maskinens første indstillinger. Konfiguration ved hjælp af opsætningsvejledningen
<Tillad brug af printfunktion fra mobil>
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du udføre betjeninger fra en mobilenhed for dokumenter, der er lagret i <Print>.
6RFF-0J8