<Netværk>

Dette afsnit beskriver netværksindstillingerne.
<Leveringsrapport>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Du kan udskrive indstillingerne i <Netværk>. Printning af en liste over indstillinger
<Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du ændre netværksindstillingerne. Hvis der sker fejl, som er relateret til netværksforbindelser, vises der en fejlmeddelelse på maskinens touchpanel. Annullering af lås af netværksindstillinger
<Brug IPv4>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv4-indstillinger>
Indstil, om IPv4 skal bruges. Indstilling af en IPv4-adresse
<Indstillinger for IP-adresse>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv4-indstillinger>
Angiv IPv4-adressen. Indstilling af en IPv4-adresse
<Indstillinger for DHCP-valg>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv4-indstillinger>
Angiv de valgfrie indstillinger for DHCP. Brug af en DHCP-server
<PING-kommando>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv4-indstillinger>
Tester, om IPv4-adressen er indstillet korrekt. Udførelse af en forbindelsestest for en IPv4-adresse
<Brug IPv6>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv, om du vil bruge IPv6. Indstilling af en IPv6-adresse
<Indstillinger for dynamisk adresse>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv den dynamiske IPv6-adresse. Indstilling af en IPv6-adresse
<Indstillinger for Manuel adresse>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv IPv6-adressen manuelt. Indstilling af en IPv6-adresse
<Brug DHCPv6>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv, om IPv6-adressen skal hentes fra DHCP-serveren. Indstilling af en IPv6-adresse
<PING-kommando>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Tjek, om IPv6-adressen er angivet korrekt. Udførelse af en forbindelsestest for en IPv6-adresse
<Hent kun præfiks til statisk adresse>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv, om du kun vil hente den tidligere halvdel af den dynamiske adresse fra DHCP-serveren ved hjælp af DHCPv6.
<Indstillinger for DHCP-valg>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <IPv6-indstillinger>
Angiv de valgfrie indstillinger for DHCP. Brug af en DHCP-server
<Indst. for DNS-serveradresse>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv DNS-serveradresseindstillingerne. Udførelse af DNS-indstillinger
<Indstilling af DNS-værts-/domænenavn>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv maskinens hostnavn og domænenavn. Udførelse af DNS-indstillinger
<DNS-indstillinger for dynamisk opdatering>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv, om du vil udføre den automatiske opdatering, når bindingen mellem hostnavnet og IP-adressen ændres i et miljø som f.eks. DHCP. Udførelse af DNS-indstillinger
<mDNS-indstill.>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger> <DNS-indstillinger>
Angiv indstillinger for brug af DNS-funktion på et system, der ikke har en DNS-server. Udførelse af DNS-indstillinger
<Indstillinger for Computernavn/Arbejdsgruppenavn>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv navnet på maskinen på netværket og navnet på den netværksgruppe, den tilhører. Hvis dit miljø ikke har arbejdsgrupper, skal du oprette en arbejdsgruppe i Windows og angive navnet på den arbejdsgruppe.
<SMB-serverindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv SMB-serverindstillingerne for at åbne Avanceret område for offentligheden på et netværk. Indstilling af SMB-serveren
<Angiv SMB-serverversion>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv den version af SMB, der skal bruges sammen med SMB-serveren. Indstilling af SMB-serveren
<Indstillinger for SMB-klient>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv de indstilinger, der skal bruges, når maskinen opretter forbindelse til et netværk som en SMB-klient. Indstilling af SMB-klienten
<Angiv SMB-klientversion>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv den version af SMB, der skal bruges sammen med SMB-klienten. Indstilling af SMB-klienten
<WINS-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for WINS (Windows Internet Name Service). Udførelse af WINS-indstillinger
<LPD-printindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for LPD-printning. Hvis du vil bruge LPD-printning, skal du trykke på <Til> og indstille den tid, hvor jobbet annulleres automatisk, når printdatene ikke kan modtages pga. en kommunikationsfejl osv.
<RAW-printindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for RAW-printning. Hvis du vil bruge RAW-printning, skal du trykke på <Til> og angive, om der skal bruges tovejskommunikation og den tid, hvor jobbet annulleres automatisk, når printdatene ikke kan modtages pga. en kommunikationsfejl osv.
<SNTP-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for SNTP-protokollen (Simple Network Time Protocol). Udførelse af SNTP-indstillinger
<FTP-printindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for FTP-printning. Hvis du vil bruge FTP-printning, skal du trykke på <Til> og angive <Brugernavn> og <Password> efter behov.
<Brug UTF-8 for at vise navn på FTP-printjob>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om du vil anvende UTF-8 til visning af filnavne, når du udfører FTP-print.
<WSD-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv WSD-indstillingerne. Hvis du vil bruge WSD (Web Service on Devices) til printprogram, skal du indstille <Brug WSD> til <Til>. Hvis du vil bruge WSD til at hente oplysningerne til maskinen, skal du indstille <Brug af WSD-browsing> til <Til>.
Hvis du vil bruge WSD-scanningsfunktionen, skal du indstille <Brug WSD-scanningsfunktion> til <Til>. Brug af WSD
<Brug FTP PASV-status>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv om FTP PASV-tilstanden skal bruges. Indstilling af PASV-statussen i FTP
<IPP-printindstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for IPP-printning. Hvis du vil bruge IPP-printning, skal du trykke på <Til> og indstille, om du vil kun tillade kommunikationsdata, der er krypteret med TLS (IPP-printning), og om du vil bruge IPP-godkendelse.
<Indstillinger for rundsendingsdetektering>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillingerne for rundsendingsdetektering. Overvågning af maskinen fra systemer til enhedsadministration
<Sleep Mode Notification Settings>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillingerne for multicast-afsendelse af meddelelser på netværket.
<Brug HTTP>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Aktivér eller deaktivér HTTP-indstilling.
<Brug WebDAV-server>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om du vil bruge WebDAV-serveren. Udførelse af WebDAV-indstillinger
<TLS-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Du kan indstille et nøglepar, TLS-version og krypteringsalgoritme, der skal bruges, efter det er bekræftet, at en maskinen anvender TLS-krypteret kommunikation. Konfiguration af nøglen og certifikatet til TLS
<Proxy-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv indstillinger for proxyen. Indstilling af proxy
<Bekræft Godk.info., når indstillet i Adm. af godk.>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om maskinen kontrollerer godkendelsesoplysninger, når du printer med en V4-printerdriver.
<Indstillinger for IPSec>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv IPSec-indstillingerne. Konfiguration af IPSec-indstillingerne
<SIP-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv SIP-indstillingerne. Få flere oplysninger om brugen af <SIP-indstillinger> under IP FAX Expansion Kit User's Guide (IP FAX Expansion Kit Brugervejledning).
<TCP/IP Option Settings>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv størrelsen på TCP-indstillingsvinduet og MTU.
<Brug Network Link Scan>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <TCP/IP-indstillinger>
Angiv, om du vil anvende Network Link Scan.
<AppleTalk-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv, om du vil bruge AppleTalk. Angiv endvidere protokollen, hvis du bruger AppleTalk.
<SNMP-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv SNMP-indstillingerne. Overvågning og styring via SNMP
<Formatér værtsressourcer MIB til RFC2790>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv, om host-ressourcernes MIB overholder specifikationerne i RFC2790.
<Indstilling for dedikeret port>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv, om du vil konfigurere/henvise til detaljerede informationer for maskinen fra Canon-driverne eller fra hjælpesoftwaren.
<Godkendelsesmetode for dedikeret port>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv godkendelsesmetoden for den dedikerede port.
<Brug spool-funktion>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv, om du vil spoole printjobs, der sendes til maskinen, til dens harddisk.
<Ventetid for opkobling ved opstart>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv ventetiden for tilslutning til et netværk, når maskinen starter. Indstilling af ventetiden ved tilslutning til et netværk
<Indstillinger for Ethernet-driver>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv indstillingerne for Ethernet-driveren. Udførelse af Ethernet-indstillinger
<Prioriteringsindstillinger for Dvale>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv en prioritet for enten hastigheden for opvågning fra dvalestatus eller strømbesparende forbrug under dvalestatus.
<Indstillinger for IEEE 802.1X>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv indstillingerne for IEEE 802.1X. Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelsesindstillingerne
<Udgående filter>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <Firewall-indstillinger> <IPv4-adressefilter>
Angiv det udgående filter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Indgående filter>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <Firewall-indstillinger> <IPv4-adressefilter>
Angiv det indgående filter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Tillad altid Afsendelse/Modtagelse med ICMP>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <IPv4-adressefilter>
Angiv, om ICMP-kommunikation altid skal tillades.
<Udgående filter>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <Firewall-indstillinger> <IPv6-adressefilter>
Angiv det udgående filter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Indgående filter>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <IPv6-adressefilter>
Angiv det indgående filter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Tillad altid Afsendelse/Modtagelse med ICMPv6>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <IPv6-adressefilter>
Angiv, om du altid tillade ICMPv6-kommunikation.
<Udgående filter>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <MAC-adressefilter>
Angiv det udgående filter. Angivelse af MAC-adresser i firewallindstillinger
<Indgående filter>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>  <MAC-adressefilter>
Angiv det indgående filter. Angivelse af MAC-adresser i firewallindstillinger
<IP-adresse bloklog>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>
Viser logfilen for blokering med et IP-adressefilter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
<Brug Mopria>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv, om du vil printe data direkte fra mobile enheder, der understøtter Mopria®, som f.eks. smartphones og tablets. Anvendelse af maskinen gennem applikationer
<Brug AirPrint>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv, om du vil printe direkte fra en iPhone, iPad, iPod Touch eller Mac, der understøtter AirPrint. Brug af AirPrint
<Vis fejl for AirPrint>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>
Vælg, om du vil vise en fejlskærm på kontrolpanelet, hvis der ikke kan udføres printing som forventet på grund af et problem med printdataene under printing med AirPrint.
Hvis denne er indstillet til <Til>, vises en fejlfskærm på kontrolpanelet. Annuller jobbet ved at kontrollere fejlskærmen. Hvis den er indstillet til <Fra>, vises en fejlskærm ikke på kontrolpanelet, men jobbet forbliver i jobhistorikken, hvor <Fejl> er angivet.
<Indstillinger for Google Cloudprinter>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv, om du vil udskrive direkte fra en computer, smartphone eller tablet osv., der understøtter Google Cloudprinter. Brug af Google Cloudprinter
<Indst. f. information om enhedens placering>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>
Angiv indstillingerne for information om enhedens placering. Brug af AirPrint
<Vælg Interface>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>
Indstil, om der skal bruges et kablet LAN af sig selv, eller et kablet LAN og trådløst LAN samtidigt eller et kablet LAN og et andet kablet LAN samtidigt. Valg af netværkstilslutningsmetoden
<Indstillinger for Trådløst LAN>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Angiv indstillinger for trådløst LAN. Tilslutning til trådløst LAN
<Information om Trådløst LAN>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Viser de indstillede informationer for trådløst netværk. Tjek indstillingerne for og informationerne om det trådløse LAN
<Energisparestatus>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Trådløst LAN>
Angiv, om du vil indstille maskinen til periodisk at gå i strømbesparende status i overensstemmelse med de signaler, der udsendes af en trådløs router. Tilslutning til trådløst LAN
<Brug direkte forbindelse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv, om du vil anvende en direkte forbindelse. Direkte tilslutning
<Type af Direkte forbindelse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Vælg typen af direkte forbindelse. Direkte tilslutning
<Enhedsnavn for Wi-Fi Direct>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv det enhedsnavn, der skal bruges til direkte forbindelse (Wi-Fi Direct).
<Tid til Direkte forbindelse-sessionen afsluttes>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv den tid, hvor kommunikationen automatisk afsluttes, når der er en længere periode uden dataafsendelse/-modtagelse, mens der kommunikeres ved hjælp af direkte forbindelse.
<Indstillinger for Access Point Mode>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv indstillingerne for adgangspunktstatus.
<Hold altid aktiveret, når SSID/netvrksnøgle er angivet>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Hvis <Angiv SSID, der skal bruges> og <Angiv den netværksnøgle, der skal bruges> er aktiveret i <Indstillinger for Access Point Mode>, kan der oprettes direkte forbindelser uden at trykke på <Aktivér> i <Direkte forbindelse> i <Mobilportal>.
<Indstillinger for IP-adresse for Direkte forbindelse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv den IP-adresse, der skal distribueres til mobilenheder, der opretter forbindelse via en direkte forbindelse.
<Indstillinger for personlig SSID og netværksnøgle>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv et SSID og en netværksnøgle for hver bruger, når du logger og opretter forbindelse via direkte tilslutning. Hvis du vil indstille et SSID, skal du indstille <Angiv SSID, der skal bruges> til <Til> og angive SSID'et. Hvis du vil indstille en netværksnøgle, skal du indstille <Angiv den netværksnøgle, der skal bruges> til <Til> og angive netværksnøglen.
Hvis <Automatisk aktivering/deaktivering af Direkte forbindelse ved Log ind/Log ud> er indstillet til <Til>, er direkte forbindelser mulige, når du logger på, uden at trykke på <Mobilportal>  <Direkte forbindelse> <Aktivér>.
<Samme Brugernavn som Login-navn for printjob>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for Direkte forbindelse>
Angiv, om login-navnet skal vises som brugernavnet på det printjob, der printes ved hjælp af en direkte forbindelse.
<Brug Bluetooth>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Bluetooth-indstillinger>
Angiv, om du vil anvende Bluetooth-tilslutning.
<Indstillinger for Beacon>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Bluetooth-indstillinger>
Angiv den beacontype, der sendes af maskinen. Beaconet bruges, når der søges efter printeren fra en mobilenhed. Du kan sende et beacon til Canon PRINT Business og et beacon til AirPrint.
<Angiv enhedsnavn/pinkode>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Bluetooth-indstillinger>
Angiv enhedsnavnet på maskinen, der skal have besked via Bluetooth, og den pinkode, der skal bruges til parring.
<Timeout i forbindelse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Bluetooth-indstillinger>
Angiv tiden for timeout for parring, når der registreres en Bluetooth-enhed.
<Vis MAC-adresse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Bluetooth-indstillinger>
Viser maskinens Bluetooth-MAC-adresse.
<Information om tilsluttet enhed>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Bluetooth-indstillinger>
Viser en liste over MAC-adresser for parrede Bluetooth-enheder.
<Indstillinger for IP-adresse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>
Angiv IPv4-adressen for underlinjen. Indstilling af IPv4-adressen for underlinjen
<Prioriteret linje for kommunikation m. mobile enheder>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>
Vælg linjen, som mobilenheder skal forbindes til, når både bruges en hovedlinje og en underlinje samtidigt.
<Indstillinger for Ethernet-driver>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje>
Angiv indstillingerne for Ethernet-driveren for underlinjen. Udførelse af Ethernet-indstillinger
<Udgående filter>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje> <Firewall-indstillinger>  <IPv4-adressefilter>
Angiv transmissionsfiltret i indstillingerne for underlinjen. Konfiguration af underlinjens firewall
<Indgående filter>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje> <Firewall-indstillinger>  <IPv4-adressefilter>
Angiv modtagelsesfiltret i indstillingerne for underlinjen. Konfiguration af underlinjens firewall
<Indst. for DNS-serveradresse>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje> <Indstillinger for systemdatakomm.>
Angiv indstillingerne for DNS-serveradressen for underlinjen. Indstilling af DNS for underlinjen
<Proxy-indstillinger>
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Indstillinger for sublinje> <Indstillinger for systemdatakomm.>
Angiv proxyindstillingerne for underlinjen. Indstilling af proxy
<Indstillinger for Statisk routing>
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk>
Angiv indstillingerne for den statiske routning af IPv4-adresser. Indstillng af statisk routing
6RFF-0HH