Annullering af lås af netværksindstillinger

Som standard anvendes en sikkerhedslås på netværksindstillingerne for at forhindre utilsigtede ændringer. Lås op for sikkerhedslåsen for at ændre dem.
 (Indstillinger/Registrering) <Præferencer> <Netværk> <Bekræft ændringer til Indst. for netværksforbindelse> <Til> <OK>
Hvis du vælger <Fra>, kan du ikke vise eller ændre netværksindstillingerne. Fejlmeddelelser relateret til netværket vises heller ikke.
6RFF-007