Fælles

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indst. for papirfremføring>
<Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>
<Kopi>, <Printer>, <Se gemte filer>, <Modtag/Fax>, <Andet>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Universalbakke>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Andet: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopi>: <Overvej papirtype>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: <Brug staksort.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Skift fremføringsmetode>
<Universalbakke> og andet: <Hastighedsprioritet>, <Printsideprioritering>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Timeout for jobbet afbrudt>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
0 til 5 til 999 min.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for papirlevering>
<Indstillinger for udbakke>*1
<Bakke A>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>*2, <Fax>*2
<Bakke B>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>*2, <Fax>*2
<Bakke C>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>*2, <Fax>*2
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Forskyd job>*1
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Jobseparator mellem job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift> (vælg papirmagasin)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Jobseparator mellem kopier>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopier> (1 til 10 til 9999)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift> (vælg papirmagasin)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Handling, når der er for mange ark at hæfte>*1
<Print uden hæftning>, <Annullér print>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Aktivér Forskydning for printjob med ét ark>*1
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Printindstillinger>
<Printprioritering>
<Kopi>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Se gemte filer>, <Modtag/Fax>, <Andet>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Stand.indstillng. f. lever.rapp.>
<2-sidet print>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrér tegn til sidenummerering/vandmærke>
<Registrér>, <Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for nummerering af kopisæt>
Vælg mulighed
<Numm.indstilling>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/Brugernavn>: <Til>, <Fra>
<Dato>: <Til>, <Fra>
<Tekst>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Datoindstillinger (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Indstil tegn (<Indtast>, vælg blandt de registrerede tegn)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Justeringsindstillinger (<Venstrejustér>, <Centrér>, <Højrejustér>)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Tvunget print af genkendelsesinformation>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Målfunktion>: <Kopi> (<Til>, <Fra>), <Printer> (<Til>, <Fra>), <Se gemte filer> (<Til>, <Fra>)
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Placering>: <Venstre top>, <Højre top>, <Venstre bund>, <Højre bund>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Vælg detaljer>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Inds. for sikkerhedsvandmærke>
<Tvunget sikkerhedsvandmærke>
<Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>: <Vælg ikke>, <Indstil>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sikkerhedsvandmærke for printerdriver>
<Vælg ikke>, <Indstil>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Justér baggrunds-/tegnkontrast>
<Standard>
<Relativ kontrast>: -7 til -2 til +7
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Prøveprint>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Printindstillinger>
<Baggrundsmønster>: <Ingen>, <Arabesque>, <Blæsere>, <Polkaprikker>, <Stjerner>, <Mesh>, <Skyer>, <Kirsebærblomster>, <Blade>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Printindstillinger>
<Format>: <Lille>, <Medium>, <Stor>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Printindstillinger>
<Hvide bogstaver på farvet baggrnd>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Initialisér>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Indstilling af standardværdi> (1 til 64): 1 til 12 til 64
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Tæthed for skjult område> (1 til 36): 1 til 6 til 36
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Til printer 1200 dpi>
<Relativ kontrast>: -7 til 1 til +7
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Prøveprint>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Printindstillinger>
<Baggrundsmønster>: <Ingen>, <Arabesque>, <Blæsere>, <Polkaprikker>, <Stjerner>, <Mesh>, <Skyer>, <Kirsebærblomster>, <Blade>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Printindstillinger>
<Format>: <Lille>, <Medium>, <Stor>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Printindstillinger>
<Hvide bogstaver på farvet baggrnd>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Initialisér>: <Ja>, <Nej>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Indstilling af standardværdi> (1 til 64): 1 til 12 til 64
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Tæthed for skjult område> (1 til 36): 1 til 7 til 36
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Hurtig afslutning af Dvale for printjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Slet automatisk afbrudte job>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
0 til 5 til 999 min.
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Scanningsindstillinger>
<Gendanmetode ved papirstop>
<Fra 1. side>, <Fra afbrudt original>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Forebyggelse af streger>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Prioritet af hastighed/billedkvalitet for S/H-scanning>
<Hastighedsprioritet>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Fjerngammaværdi>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Auto-online>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto-offline>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Generér fil>
<Niveau for Billedkvalitet for Kompakt>
<Billedniveau i Tekst/fotostatus eller Fotostatus>: <Datastør. prioritering>, <Normal>, <Kvalitetsprioritering>
<Billedniveau i Tekststatus>: <Datastør. prioritering>, <Normal>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for OCR (Søgbar tekst)>
<Smart Scan>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Maks. antal tegn for filnavn>: 1 til 24
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for Trace & Smooth>
<Konturgrafik>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Niveau for genkendelse af grafik>: <Normal>, <Moderat>, <Høj>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Niveau for baggrundsbillede>: <Datastør. prioritering>, <Normal>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<OOXML-indstillinger>
<Niveau for baggrundsbillede>: <Kvalitetsprioritering>, <Standard>, <Datastør. prioritering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Niveau for godkend. af farvebillede>: <Høj>, <Standard>, <Genkend ikke>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Genk af farvebilleders stregbred.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Inkludér baggrundsbilleder i Word-fil>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Angiv mindste PDF-version>
<Angiv ikke>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Formatér PDF til PDF/A>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Optimér PDF til web>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<256-bit AES-indstillinger til krypteret PDF>
<Acrobat 9.0 eller tilsvarende>, <Acrobat 10.0 eller tilsvarende>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstil godkendelsesmetode>
<Anvendte oplysninger til LDAP-server godkendelse>
<Enhedsindstillinger>, <Info om enh. login-godk.>, <Reg. info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Information, som bruges til SMTP-servergodkendelse>
<Enhedsindstillinger>, <Reg. info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Anvendt info til filafsendelse/browsinggodkendelse>
<Standard>, <Info om enh. login-godk.>, <Reg. info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indikerer elementer, der kun vises for imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III.
*2
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist hvis det nødvendige tilbehør er monteret og klar til brug.
6RFF-0FA