Kopi

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér/Redigér favoritindst.>
<M1> til <M9>: <Registrér>, <Omdøb>, <Slet>, <Kontrollér indhold>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Registrér funktionsgenveje>
Genvej 1: Hver status, <Orig. indhold Retning>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvej 2: Hver status, <2-sidet>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvej 3: Hver status, <Tæthed>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvej 4: Hver status, <Originaltype>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Genvej 5: Hver status, <Kopiér ID-kort>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Automatisk sætsortering>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Forskydning på samme tid>* (Tilgængelig, når <Automatisk sætsortering> er indstillet til <Til>)
<Til>, <Fra>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
<Status Fotoprint>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Jobseparator mellem grupper>
<Til>, <Fra>
<Skift> (vælg papirmagasin)
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
* Indikerer elementer, der kun vises for imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III.
6RFF-0FC