Modtag/videresend

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Leveringsrapport>
<Brugers sende/modtage-dataliste>
<Yes>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Faxbrugers dataliste>*1
<Yes>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Alm. Indstillinger>
<Print på begge sider>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Reducér fax modt. størrelse>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Status nedkopiering>: <Auto>, <Fast>
<Nedkopi-%>: 75 til 90 % til 97 %
<Nedkopieringsretning>: <Lodret & vandret>, <Kun lodret>
<2 på 1-log>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Print fodnote på modtaget side>
<Print>, <Print ikke>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Hasteog printmodtagejob>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug Videresendelsesvalg>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Håndtering af fejl ved videresendte filer>
<Print altid>, <Gem/Print>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Videresendelsesvalg>
<Modtagemetode:>, <Godkend/Afvis>, <Slet>, <Registrér>, <Videresendelse uden betingelse>, <Detaljer/Redigér>, <E-mail-prioritet>, <Print liste>, <Søg>, <Slet>
Ja
Nej
Ja
Ja*2
Nej*3
Forwarding Settings
<Vælg Fax/I-fax indbakke>
<Vælg/Registrér fortrolige faxbokse>
<Boksnr.>: 00 til 49
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Box Settings
<Registrér boksnavn>
Ja
Ja
Nej
Ja*4
C
Box Settings
<PIN>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Box Settings
<URL-sndindstill.>
Ja
Ja
Nej
Ja*4
C
Box Settings
<Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
-
<PIN til boks til hukommelsesmodtagelse>
<Inds>: <PIN>, <Bekræft>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Box Settings
<Brug faxhukommelseslås>*1
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug I-faxhukommelseslås>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Starttid for hukommelseslås>
<Daglig> (1 til 5), <Vælg dage> (<Søn> til <Lør>, 1 til 5), <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Sluttid for hukommelseslås>
<Daglig> (1 til 5), <Vælg dage> (<Søn> til <Lør>, 1 til 5), <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Timeout for modt. af delte data>
0 til 24 til 99 t
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Videresend midlertidigt gemt fil i Huk.modt.boksen>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Send altid meddelelse ved modtagefejl>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Faxindstillinger>*1
<ECM-MODT>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Faxmodtagerapport>
<Kun ved fejl>, <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Fortrolig faxboks-modtagerapport>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<MODT. starthastighed>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Modtagepassword>
<Inds>: <Password>, <Bekræft>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indikerer et element, der kun bliver vist, hvis det nødvendige ekstraudstyr er monteret og klar til brug.
*2
<Registrér>, <Slet>, <Detaljer/Redigér>, <Print liste>, <Videresendelse uden betingelse>, <Søg>: Nej
*3
<Registrér>, <Videresendelse uden betingelse>, <Detaljer/Redigér>: C
*4
Indikerer elementer, der ikke leveres, hvis der er indstillet PIN-kode.
6RFF-0FY