Send

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Leveringsrapport>
<Brugers sende/modtage-dataliste>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Faxbrugers dataliste>*1
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Alm. Indstillinger>
<Registrér favoritindstillinger>
Bekræft indstillinger
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
Vælg placering: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
<Vis kommentarer>:
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Navn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
<Redigér favoritindstillinger>
Vælg knappen: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
Ja*2
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Vis kommentarer>:
<Til>, <Fra>
<Slet>, <Kontrollér indhold>, <Omdøb>
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardskærm>
<Standard>, <Hurtigkald>, <Favoritindst.>, <Adressebog>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begræns brug af Adressebog>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Registrér funktionsgenveje>
<Genvej 1>:
<2-sidet original>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Genvej 2>:
<Orig. indhold Retning>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
<Afsenderapport>
<Kun ved fejl>, <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Kun ved fejl> er valgt:
<Tillad print fra Muligheder>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
Når <Fra> er valgt:
<Tillad print fra Muligheder>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
<Kommunikationsadministrationsrapport>
<Print/Send alle angivne transmissionsnr.>: <Print>, <Send>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Antal transmissioner: 100 til 1000
<Print/send på angivet tidspunkt>: <Print>, <Send>, <Fra>
Angiv printtidspunkt: 00:00 til 23:59
<Print Sende-/Modtagejob hver for sig>: Til, Fra
<Send modtager>
<Afsenders Terminal-ID>
<Print>, <Print ikke>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Printplacering>: <Indenfor>, <Udenfor>
<Vis navn på modtageenhed>: <Til>, <Fra>
<Telefon # mærke>: <Fax>, <TLF>
<Slet fejlsendte job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Antal gentagne forsøg>
0 til 3 til 5 gange
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Datakompressionsforhold>
<Højt forhold>, <Normal>, <Lavt forhold>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<YCbCr sende-gammaværdi>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekræft TLS-certifikat for afs. med WebDAV>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
<Bekræft TLS-certifikat for FTPS-afsendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
<Begræns ny modtager>
<Fax>*1: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Til>, <Fra>
<I-fax>: <Til>, <Fra>
<Fil>: <Til>, <Fra>
<Tilføj altid enhedssignatur til Send>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Begræns filformater>: <Til>, <Fra>
<Begræns e-mail til Send til mig selv>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begræns filafsendelse til personlig mappe>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Specifikationsmetode til personlig mappe>
<Hjemmemappe>, <Registrér for hver bruger>, <Brug loginserver>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Hjemmemappe> er valgt:
<Inds>, <Brug godk.info for hver bruger>
<Indstil>: <Protokol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Værtsnavn>, <Mappesti>
Når <Brug loginserver> er valgt:
<Brug godk.info for hver bruger>
<Begræns genafsendelse fra log>*1
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for backup af sendte dokumenter>*1
<Brug funktionen til backup af sendte dokumenter>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Placering af backup>: Vælg adresser, adressedetaljer, registrer adresser
<Mappenavn>: <Afsenderinformation>, <Dato>, <Fra (Opret ikke)>
<Filformat>: <TIFF>, <PDF>
<Vis meddelelse, når job er godkendt>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Job, som skal annulleres, når der trykkes på Stop>
<Sidste modtagne job>, <Job sendes>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail-/I-faxindstillinger>
<Registrér enhedens navn>
Registrér enhedens navn
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationsindstillinger>
<SMTP-modt.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-server>: Angiv SMTP-serveren
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mailadresse>: Angiv e-mailadressen
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-server>: Angiv POP-serveren
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-loginnavn>: Angiv POP-login-navnet
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-password>: Angiv POP-passwordet
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-interval>: 0 til 99 minutter
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Godk./Kryptering>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<POP godk.- metode>: <Standard>, <APOP>, <POP-GODK.>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-godkendelse inden afsendelse>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-godkendelse (SMTP-GODK)>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad TLS (SMTP-afsendelse)>: <Altid TLS>, <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad TLS (POP)>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad TLS (SMTP-afsendelse)>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis Godk.skærmbill. ved afsendelse>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Angiv portnummer for SMTP TX/POP RX>
<SMTP-afsendelse>, <POP RX>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-afsendelse>: 1 til 25 til 65535
<POP RX>: 1 til 110 til 65535
<S/MIME-indstillinger>
<Krypteringsindstillinger>: <Kryptér altid>, <Kryptér kun ved certifikat>, <Kryptér ikke>
<Tilføj digitale signaturer>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når Kryptering er valgt:
<Krypteringsalgoritme>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Signaturalgoritme>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verificér signatur ved modtagelse>: <Til>, <Fra>
<Print signatur ved modtagelse>: <Til>, <Fra>
<Bekræft TLS-certifikat for SMTP-afsendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
<Bekræft TLS-certifikat for POP-afsendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
<Største datamængde til afs.>
0 til 3 til 99 MB
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardemne>
Angiv emnet, Vedhæftet billede
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Angiv godkendt bruger som Svar-til>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Angiv godkendt bruger som afsender>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad ikke-registr. brugere at sende e-mail>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Fuldstatusafsend. Timeout>
1 til 24 til 99 t
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Print MDN/DSN ved modtagelse>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug Send via server>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad ikke MDN via server>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Begræns domæne for sendemodtager>
<Begræns afs. til domæner>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja*3
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Registrér>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>
<Autofuldfør ved indtastning af e-mail-adr.>
<Fra>, <Adressebog (Lokal)>, <LDAP-server>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto tilføjelse af angivet domæne til dest. u/domæne>
<Domænenavn>
<Ved afsendelse af e-mail>: <On>, <Off>
<Ved afsendelse af I-fax>: <On>, <Off>
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Faxindstillinger>*1
<Registrér favoritindstillinger>
Bekræft indstillinger
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Vælg placering: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Vis kommentarer>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Navn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Redigér favoritindstillinger>
Vælg knappen: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Vis kommentarer>: <Til>, <Fra>
<Slet>, <Kontrollér indhold>, <Omdøb>
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardskærm>
<Standard>, <Adressebog>, <Favoritindst.>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begræns brug af Adressebog>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Registrér funktionsgenveje>
<Genvej 1>:
<Tæthed>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Genvej 2>:
<Originaltype>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
<Genvej 3>:
<2-sidet original>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
<Genvej 4>:
<Preview>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
<Registrér afsendernavn (TTI)>
<Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug godk. brugernavn som afsender>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<ECM-AFS>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Vælg pauselængde>
1 til 4 til 15 sek.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatisk genopkald>*4
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Vælg detaljer>:
<Antal genopkald>: 1 til 2 til 10 gange
<Interval f. genopk.>: 2 til 99 minutter
<Genopkald ved sendefejl>: <Fejl og 1. side>, <Alle sider>, <Fra>
<Kontrollér klartone før afsendelse>*4
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Faxsenderapport>
<Kun ved fejl>, <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Kun ved fejl> er valgt:
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
<Faxaktivitetsrapport>
<Print/Send alle angivne transmissionsnr.>: <Print>, <Send>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Antal transmissioner: 40 til 1000
<Print/send på angivet tidspunkt>: <Print>, <Send>, <Fra>
Angiv printtidspunkt: 00:00 til 23:59
<Print Sende-/Modtagejob hver for sig>: Til, Fra
<Send modtager>
<Angiv linje>
<Linje 1>
-
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Registrér enhedens telefonnummer>
Angiv brugertelefonnummer
Ja
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Registrér enhedens navn>
Angiv enhedens navn
Ja
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Vælg linjetype>
<Puls>, <Tone>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Startsendehastighed>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for R-tasten>
<PSTN>, <PABC>
Når <PABC> er valgt:
<Præfiks> (højst 20 cifre), <Pålægning>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekræft indtastet faxnummer>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad AFS-faxdriver>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekræft inden afsendelse, når faxmodt. er inkluderet>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Kun til rundsending>, <Alle>
<Begræns rundsending, når faxmodtager er inkluderet>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstil. for fjernafs. med fax>*1
<Serveradresse for fjernfax>
Angiv IP-adressen eller værtsnavnet
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Timeout for afsendelse>
1 til 24 til 99 timer (i intervaller på én time)
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Antal sendelinjer>
Linje 1 til 4
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Vælg prioriteret linje>
<Auto>, <Linje 1>, <Linje 2>*5, <Linje 3>*5, <Linje 4>*5, <Prioritetsafs.>, <Forbyd afs.>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug IP-fax>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for IP-faxkommunikation>
<Brug Intranet>: <Til>, <Fra>
<Brug VoIP Gateway>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for fjernfax>
<Brug fjernfax>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Autojustér kommunikationshastighed ved brug af VoIP>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indikerer et element, der kun bliver vist, hvis det nødvendige ekstraudstyr er monteret og klar til brug.
*2
<Vis kommentarer>: Nej
*3
<Detaljer/Redigér>: Nej, <Slet>: Nej
*4
Indikerer enheder, der måske ikke vises på skærmbilledet Indstillinger/Registrering eller som kan have en anden standardindstilling, afhængigt af regionen.
*5
Vises i overensstemmelse med antallet af linjer, der er indstillet i <Antal sendelinjer>.
6RFF-0FX