Gem/tilgå filer

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Alm. Indstillinger>
<Scan og gem indstillinger>
<Registrér/Redigér favoritindstillinger>
<Registrér>, <Omdøb>, <Slet>, <Kontrollér indhold> (<M1> til <M9>)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Indstillinger for adgang til gemte filer>
<Registrér/Redigér favoritindstillinger>
<Registrér>, <Omdøb>, <Slet>, <Kontrollér indhold> (<M1> til <M9>)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favorite Settings
<Begræns boks-PIN til 7 cifre/Begræns adg.>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for mailboks>
<Vælg/Registrér mailbokse>
<Boksnr.>: 00 til 99
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Registrér boksnavn>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<PIN>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Tid før automatisk filsletning>: 0 = Fra/1, 2, 3, 6, 12 t/1, 2, 3, 7, 30 dage
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Print under lagring med printerdriveren>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Box Settings
<Initialisér>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Indstillinger for alle mailbokse>
<Tid før automatisk filsletning>
0 = Fra/1, 2, 3, 6, 12 t/1, 2, 3, 7, 30 dage
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Print under lagring med printerdriveren>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
-
<Indstillinger for bokssikkerhed>
<Vis print under lagring med printerdriveren>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Status Fotoprint>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Box Settings
<Avancerede områdeindstillinger>
<Samlede Avancerede områdeindstillinger>
-*1
Nej
Ja
Nej
-
-
-
<Offentligt åben>
<Fra>, <Med WebDAV>, <Med SMB>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for WebDAV-server>
<Godkendelsestype>: <Basis>, <Fra>
<Brug TLS>: <Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad oprettelse af Personligt område>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Slet alle personlige områder>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Initialisér delt område>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Forbyd skrivning fra eksterne>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Godkendelsesadministration>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tilladte filformater til lagring>
<Enhedsunderstøttede form.>, <Almindelige kontorformater>, <Alle>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Gem handlingslog>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Netværksindstillinger>
<Indstillinger for Netværksplacering>
<Registrér> (<Navn>, <Protokol>, <Placering>), <Redigér> (<Navn>, <Protokol>, <Placering>), <Detaljer>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Protokol for ekstern reference>
<SMB>: <Til>, <Fra>
<WebDAV>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Bekræft TLS-certifikat for netværksadgang>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Tilføj emner til verificering>: <CN>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Specifikationsmetode til personlig mappe>
<Hjemmemappe>, <Registrér for hver bruger>, <Brug loginserver>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Hjemmemappe> er valgt:
<Inds>, <Brug godk.info for hver bruger>
<Inds>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Værtsnavn>, <Mappesti>
Når <Brug loginserver> er valgt:
<Brug godk.info for hver bruger>
<Indstillinger for huk.medier>
<Brug scannings/printfunktion>
<Brug scanningsfunktionen>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug printfunktion>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indstiller alle følgende elementer, der kræves for at bruge Avanceret område.
<Offentligt åben>
<Godkendelsesadministration>
<Tillad oprettelse af Personligt område>
<Forbyd skrivning fra eksterne>
<Tilladte filformater til lagring>
<Indstillinger for WebDAV-server>
<SMB-serverindstillinger>
6RFF-0H0