Dataadministration

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Importér/Eksportér>
<Importér fra USB-hukommelse>
<Gem resultat af import på enhed>: <Til>, <Fra>
<Gem resultat af import på USB>: <Til>, <Fra>
<Dekrypteringspassword>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Eksportér til USB-hukommelse>
<Krypteret password>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Resultatrapport for import>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Begræns Import/eksport fra webtjenester>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Sletning af alt på harddisken>
<Sletning af alt på harddisken>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tid for sletning>
<Mens jobbet udføres>, <Efter job>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Overskrivningsmetode ved slettestatus>
<Én gang med 0 (Null) data>, <Én gang med tilfældige data>, <3 gange med tilfældige data>, <DoD-standard>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Initialisér alle data/indstillinger>
<Én gang med 0 (Null) data>, <Én gang med tilfældige data>, <3 gange med tilfældige data>, <9 gange med tilfæld. data>, <DoD-standard>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<TPM-indstillinger>
<Brug TPM>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Sikkerh.kopi. TPM-nøgle>
<Password>: (Maksimalt 12 tegn)
<Gendan TPM-nøgle>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
*1
Hvis <TPM-indstillinger> er indstillet til <Til>, skal du sørge for at sikkerhedskopiere TPM-nøglen i importmodtagermaskinen.
6RFF-0H8