Brugeradministration

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
NetworkAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Godkendelsesadministration>
<Skift password>*1
(Maksimalt 32 tegn)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Authentication User Management
<Registrér/Redigér godkendt bruger>
<Registrér>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Authentication User Management
<Brug brugergodkendelse>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Picture Login>*2: <Til>, <Fra>
<Godkendelse vha. tastatur>: <Til>, <Fra>
<Mobil godkendelse>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Godkendelse vha. tastatur>
<Antal caches for indloggede brugere>
<0>, <1>, <Maks. (maks. antal for enhed)>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis knap til at ændre password i Indstillingsmenuen>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug numeriske taster til godkendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstilling for visning af Login-skærm>
<Vis, når enheden starter>, <Vis, når Funkt. er valgt>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Vis, når Funkt. er valgt> er valgt:
<Kræv godkendelse for>: <Funktioner>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kræv godkendelse i Indstillinger/Registrering for>*3: <Alle items>, <Kun Admin.- items>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Funktioner, der skal begrænses>
<Print fra drivere uden AMS-printerdriver add-in>: <Begræns>, <Begræns ikke>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Fjernscanning>: <Begræns>, <Begræns ikke>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begræns job fra fjernenhed uden brugergodk.>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Standardrolle, når der registreres en bruger>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Match case for brugernavn>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillad brug af @ i Brugernavn>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for informationer til systemadm.>
<Systemadministrators ID>: 7654321 (højst syv cifre)
<Systemmanager PIN>: 7654321 (højst syv cifre)
<Systemadministrator>
<E-mailadresse>
<Kontaktinformation>
<Kommentar>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Administration af Afdelings-ID>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Registrér PIN>
<Registrér>, <Redigér>, <Slet>, <Begræns funktioner>*4
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Når <Registrér>/<Redigér> er valgt:
<Afdelings-ID>, <PIN>, <Slå grænser til/fra og vælg sidegrænser>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
Når <Slå grænser til/fra og vælg sidegrænser> er valgt:
<Total printgrænse>:
<Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Kopigrænse>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Farvescangrænse>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<S/H scannebegrænsning>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
<Printgrænse>: <Til>, <Fra>
Sidegrænse (0 til 999999)
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Sidetotaler>
<Slet>, <Print liste>, <Slet alle totaler>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-
<Tillad printjob med ukendt ID>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
<Tillad fjernscannejob med ukendt ID>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Department ID Management Settings
*1
Indikerer elementer, der kun vises, hvis du er logget på som en bruger med andre rettigheder end administratorrettigheder, når Brugergodkendelse anvendes.
*2
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist hvis det nødvendige tilbehør er monteret og klar til brug.
*3
Angiver elementer, der kun vises, hvis ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktiveret.
*4
Angiver elementer, der kun vises, hvis godkendelse med afdelings-ID er indstillet som login-servicen.
6RFF-0H5