Visningsindstillinger

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Standardskærm ved start/gendannelse>
<Hjem>, <Kopi>, <Fax>*1, <Scan og send>, <Scan og gem>, <Se gemte filer>, <Fax/I-fax indbakke>, <Scanner>, <Web Access>, <Vejledning>, <Indstillinger for Dest./Videres.>, <Print>, <WSD-scan>, <Scan for Mobile>, <Mobilportal>, <iW Function Flow>*1, <uniFLOW Online Setup>
Rækkefølgen af ovenstående elementer kan varierer i forhold til den rækkefølge, der vises på maskinen.
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Åbn skærmen Statusmonitor>: <Til>, <Fra>
<Standardskærm (Statusmonitor)>
<Standardstatustype>: <Kopi/print>, <Send>, <Modtag>, <Gem>, <Forbrugsstoffer/Andet>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/Log>: <Jobstatus>, <Joblog>
<Detaljer> (<Kopi/print>, <Jobstatus>): <Print>, <Kopi>
<Detaljer> (<Send>, <Jobstatus>): <Send>, <Fax>
<Detaljer> (<Modtag>, <Jobstatus>): <Fax>, <Videresend>
<Detaljer> (<Kopi/print>, <Joblog>): <Kopi>, <Printer>, <Lokalt print>, <Modtaget jobprint>, <Print rapport>
<Detaljer> (<Send>, <Joblog>): <Send>, <Fax>
<Detaljer> (<Modtag>, <Joblog>): <Modtag>, <Fax>
<Vis faxfunktion>*1
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Aktivér fax i scanningsog sendefunktion>: <Til>, <Fra>
<Visningsindstillinger for lagringsplacering>
<Mailboks>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Avanceret område/netværk>: <Til>, <Fra>
<Hukommelsesmedie>: <Til>, <Fra>
<Skift Sprog/tastaturskift>
<Sprog>, <Tastaturlayout>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis knappen til Skift Sprog/tastaturskift>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Brug tastaturets Shift Lock-funktion>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrerede tegn for tastatur>
<Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis meddelelse om resterende papir>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Status for Antal kopier/Jobvarighed>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Meddel om at rense original scanningsområde>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skærmprioritet for valg af papirtype>
<Enkel>, <Detaljeret>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift indtastning mm/tommer>
<mm>, <Tommer>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis indlogget brugernavn>
<Ved skærmens top> (<Brugernavn>, <Vis navn>), <Ved skærmens bund>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Indstillinger for visning af IP-adresse>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis Scan for Mobile>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis Mobilportal>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Vis QR-kode på Mobilportal>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1: Indikerer et element, der kun bliver vist, hvis det nødvendige ekstraudstyr er monteret og klar til brug.
6RFF-0F0